Nogen præcis opgørelse over forureningens omfang eller udbredelse har ingen kunnet give. Dertil har området ikke været godt nok undersøgt,

Nogen præcis opgørelse over forureningens omfang eller udbredelse har ingen kunnet give. Dertil har området ikke været godt nok undersøgt," siger borgmester Ole Bondo Christensen (S). Arkivfoto.

Bondo:

Ingen kender forureningens omfang

De enkelte områder på flyvestationen har ikke været diskuteret i forhandlingerne med forsvaret, siger borgmeseren

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Som omtalt i Furesø Avis i dag og på furesøavis.dk mener Forsvarskommandoen ikke, at Furesø Kommune, trods kommunens kendskab til krigsdeponiet ved Bringe Mose, på noget tidspunkt har bragt sagen op i forhandlingerne.
Det er dog ikke en version af forhandlingerne, man kan genkende fra den anden side af bordet:
"Kommunen har vidst, at området var forurenet. Derfor har det også været afgørende i forhandlingerne om en eventuel overtagelse af flyvestationen, at forureningen blev nøjere kortlagt samt at udgifterne til oprensning ikke skulle påhvile kommunen. Nogen præcis opgørelse over forureningens omfang eller udbredelse har ingen kunnet give. Dertil har området ikke været godt nok undersøgt," siger borgmester Ole Bondo Christensen (S).

Ny viden

Han tilføjer, at det er nyt for Furesø Kommune, som Forsvarskommandoen skrev til Furesø Avis, at forsvaret skulle have foretaget vurderinger af, om og i hvilket omfang de enkelte forurenede områder på flyvestationen kan være et problem ved offentlighedens færdsel på området.
"Det vil være noget, som skal lægges fast og vurderes, før området åbnes."
Set fra borgmesterkontoret har forhandlingerne med forsvaret handlet om den grundlæggende fordeling af ansvaret for forureninger, mens de enkelte forurenede arealer ikke har været diskuteret.
"Men det vil være et krav fra kommunens side, at dette sker, før en eventuel aftale kan indgås," siger borgmesteren.

Ryd op

Han gentager, hvad der er blevet sagt mange gange fra Furesø Kommunes side, at forsvaret bør rydde op efter sig, før man overlader flyvestationen til andre.
"Dette gælder i særlig grad efterladenskaber, som det kræver militær viden at vurdere og håndtere. Der skal være sikkerhed for, at kommende brugere af området ikke støder ind i ammunition eller andre farlige sager."

null

Publiceret 15 November 2010 11:49