21 chancer for at politiet banker på

Gældsplaget Frederikssund-borger får nok julefreden forstyrret af politiet

Julefreden er stærkt truet for en bestemt borger i Frederikssund Kommune. Alt tyder nemlig på, at politiet snart banker på hans dør med en anholdelsesordre. Med mindre han skifter kurs.
Borgeren, der bor i Frederikssund, har økonomiske problemer. Så store problemer, at hans gæld er blevet en sag for Fogedretten i Hillerød.

Stærkt fraværende

Man kan ikke sige, at Fogedretten ikke har forsøgt at løse problemet. Borgerne har således været indkaldt til møde. Ikke en, to eller tre, men 21 gange. Men alle gange er han blevet væk.
Det får efter al sandsynlighed konsekvenser for ham nu. Fogedretten i Hillerød har nemlig besluttet, at nu skal fløjlshandskerne generelt tages af. Retten har nemlig oplevet en stærk stigning i antallet af uafsluttede gældssager.
I juni gav fogedretten skyldnerne frit lejde. Det skete for at nedbringe den hastigt voksende bunkne af skyldnere, der bare blev væk.

Sagsbunker vokser

Auktionen var sådan set en succes. Det lykkedes nemlig at få lukket 157 sager. Men i mellemtiden er antallet af gældstyngede nordsjællændere steget endnu mere. Hvor der i juni var 420 uafsluttede sager, er der over 550 nu.
Det er især i Fogedrettens vestlige del af kredsen, at de dårlige betalere har svært ved at få styr på økonomien. Retsassessor Trine Nørhede fortæller at tre fjerdedele af de uafsluttede sager kommer fra Frederikssund, Halsnæs og Egedal Kommune. Heriblandt altså skyldneren fra Frederikssund Kommune, der har "glemt" at komme 21 gange.
"Nu håber vi at han snart finder ud af at kommer af sig selv", siger Trine Nørhede, der håber på at nyheden om en kommende anholdelsesaktion vil få mange af skyldnerne til selv at kontakte Fogedretten og få bragt orden i tingene.
Fogedretten i Hillerød har sammen med Nordsjællands Politi aftalt en målrettet anholdelsesaktion i ugerne inden jul for at få skyldnere til at møde i fogedretten, første gang de bliver indkaldt til møde. Aktionen går i gang fra mandag den 29. november og løber året ud. Af gode grunde fortæller politi og fogedretten ikke præcist hvor og hvornår man vælger at rykke ud.
Det betyder, at skyldnere nu har lidt under to uger til selv at kontakte Fogedretten, hvis man vil undgå at blive hentet af politiet.
Det er et tilbud, som Fogedretten naturligvis håber, at mange vil benytte sig af. Og hvis man er blevet væk 21 gange, er det nok en rigtig god ide at tage imod det.

Publiceret 18 November 2010 03:00