De ser måske ikke så farlige ud, men de er på erobringstogt

De ser måske ikke så farlige ud, men de er på erobringstogt

Frederikssunds vikinger vil erobre mere land

Vikingespillet skal markedsføres bedre og bredes mere ud vurderer Wonderful Copenhagen

Vi bringer en advarsel: Bevæbnede mænd har kurs mod Roskilde, Holbæk, Hillerød, Stenløse og andre dele af Nordsjælland. Mændene er ikke farlige, deres sværd er ikke skarpe. men de kan somme tider godt finde på at blæse i nogle lange rør, der kalder for lure.

Det er vikingerne fra Frederikssund, der her er tale om. Næste år kan Frederikssund Vikingespil fejre sit 60 års jubilæum. Det falder godt i tråd med at Wonderful Copenhagen netop har vurderet styrkerne og svaghederne ved vikingespillet.

Og det er derfor, at de rejselystne vikinger formentlig vil husere i nabolaget. Wonderful Copenhagen giver generelt Vikingespillet en rigtig god vurdering. Men man anbefaler også at der gøres mere for at gøre vikingespillet til en samlet oplevelse. Og at man får markedsført vikingespillet bedre.

"Vores forestilling er der ikke noget galt med," slår Vikingespillets formand Jesper Wittenburg fast. Wonderful Copenhagen har spurgt 690 gæster om deres opfattelse af Vikingespillet. Mere end ni ud af ti siger, at forestillingen levede op til forventningerne, eller var bedre end forventet. Så der er ingen grund til at pille ved selve vikingespillet.

Til gengæld mener Wonderful Copenhagen godt, at man kan forbedre rammerne omkring spillet. Især udbrede kendskabet til de forskellige andre aktiviteter man har:

"De ser gerne, at man træder ind i Vikingeland, når man går ind af porten.," fortæller Jesper Wittenburg.

Nu går Frderikssund Vkingespil i gang med at undersøge, hvordan man kan rette aktiviteterne til, så de kan leve op til Wonderful Copenhagens anbefalinger. Blandt anbefalingerne er også, at man laver en mere fokuseret markeringsføring. Wonderful Copenhagen er interesseret i vikingespillet fordi de som attraktion har en interesse, der strækker ud over Frederikssund Kommunes grænser.

Det falder fint i tråd med hvad Frederikssund Vikingespil selv har drøftet. Her er blikket allerede rettet imod en bedre markedsføring af vikingespillet i nabokommunerne og i Nordsjælland generelt.

Selv om Wonderfuld Copenhagen er meget interesseret i at vikingespillet bliver mere professionaliseret, så er det ikke uden problemer. Det peger blandt andre Camilla Dupont, der er PR-ansvarlig for Vikingespillet på. Hun har selv været aktiv i Vikingespillet i alle sine 37 leveår. Hendes far Otto Jensen var en af stifterne, og hendes mor og hendes 15-årige datter er også aktive.

"Det er ikke så usædvanligt, at mange familier er aktive", fortæller Camilla, der gerne vil værne om ånden i vikingespillet. Derfor er balancen at finde ud af, hvordan man bliver mere dygtige og mere professionelle, uden at gøre det mindre sjovt for de mange frivillige. der er grundpillen i vikingespillet.

Også formanden Jesper Wittenburg fastslår, at det vigtigt at fastholde de frivilliges gejst:

"Men vi kan jo godt prøve at forbedre rammerne", siger han.

Publiceret 18 November 2010 11:00