Blandt andet via Facebook forsøger utilfredse forældre fra Børnehuset Møllevej og Øparkens Børnehave i Slangerup at samle underskrifter

Blandt andet via Facebook forsøger utilfredse forældre fra Børnehuset Møllevej og Øparkens Børnehave i Slangerup at samle underskrifter

Over 1.000 underskrifter mod børnehavelukninger

Især Børnehuset Møllevej og Øparkens Børnehave lægger nu stærkt pres på polikerne

I Slangerup ligger der foreløbig 690 underskrifter og venter på at blive aflevet. Så mange protester er det foreløbigt lykkedes forældre at samle imod den planlagte lukning af Øparkens Børnehave.

Og i Frederikssund vokser listerne med underskrifter også støt hos Børnehuset Møllevej. "Onsdag var vi nået op på 450 underskrifter fortæller Pernille Durisurs, der er formand for Forældrebestyrelsen for Sydbyens Børnehuse. Hun har ikke tal på hvor højt tallet er nu, men har konstateret, at der er kommet en del nye ark med underskrifter.

Også på Facebook markerer forældrene deres utilfredshed. Lokalavisen har tidligere omtalt "Imod lukning af Børnehuset Møllevej". Her er antallet af venner nu vokset til 357. Et af de nyeste indlæg er en opfordring til at sende læserbreve direkte til Lokalavisen på nettet, og den er der mange, der har benyttet sig af.

Også i Slangerup er Facebook er populært våben. Lokalavisen har tidligere omtalt siden "Bevar Øparkens børnehave", der nu har 69 venner, samt en online-underskriftsindsamling, der havde en enkelt underskrift.

Begge de to initiativer er dog sat i gang i en kreds uden for forældrebestyrelsen, Her har man nemlig oprettet gruppen "Protest mod lukning af Øparkens Børnehave i Slangerup" der har 378 venner. Samtidig er forældrene gået i gang med at samle underskrifter ind ved at stemme dørklokker. Her var antallet torsdag aften nået op på 690.

Hvordan de mange protester skal afleveres er uklart. Møllevejens forældre vil gerne overrække deres protester til enten borgmesteren eller Jesper Henriksen, der er formand for Opvæst- og Uddannelsesudvalget. Og forældrene vil formentlig også dukke op på rådhuset mandag den 29. november når udvalget skal behandle sagen.

Allerede nu ser de mange indvendinger dog ud til at have påvirket politikerne. Der er stadig enighed om at det er nødvendigt at foretage ændringerne, men man er langt fra så sikre på, hvordan det skal ske.

Til Frederiksborg Amts Avis udtaler Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) at hun ønsker en meget grundig diskussion af hvordan man træffer det ubehagelige valg. Også udvalgets formand Jesper Henriksen (S) erkender over for avisen, at man bør se nøjere på tingene igen.

Publiceret 19 November 2010 12:00