Borgmester Ole Bondo Christensen (S) og det øvrige byråd får i aften endnu en besparelse lagt på bordet.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) og det øvrige byråd får i aften endnu en besparelse lagt på bordet.

Furesø skal finde 20 millioner mere

Med øjeblikkelig varsel har kommunen indført udgifts- og anlægsstop

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Sparetiderne er langt fra slut for Furesø Kommune. Nu skal byrådet finde yderligere 20 millioner kroner for indeværende år.
I sommer genåbnede Furesø Kommune budgettet og fandt 67 millioner kroner, og i efteråret vedtog et enigt byråd Budget 2011, som reducerede omkostningerne med yderligere 53 millioner kroner. Men nu mangler der altså 20 millioner igen, som Økonomiudvalget nu har dikteret skal findes på indeværende år.
Det sker især for at dække øgede udgifter på social- og på børneområdet, fremgår det af kommunens hjemmeside, www.furesoe.dk.

Ikke afskedigelser

Det er blandt andet udgifterne til børn med særlige behov, flere handicappede i aktivitets- og samværstilbud samt udgifter til hospitalsindlæggelser af kommunens borgere, som er større end forventet.
Det betyder, at kommunen øjeblikkeligt har indført et stop for alle ansættelser, alle anlægsudgifter og alle udgifter, "der ikke er tvingende nødvendige", som borgmester Ole Bondo Christensen (S) formulerer det på kommunens hjemmeside.
Han tilføjer, at udgiftsstoppet ikke vil føre til afskedigelser, men rammer alene ansættelsen af nye medarbejdere.
Kommunens økonomi vil blive behandlet på byrådsmødet på Furesø Rådhus i Farum i aften klokken 19.

Publiceret 24 November 2010 11:43