Kæmpestore istapper kan dræbe

Af
Tekst og foto: John Jessen Hansen

For tiden har hus- og grundejere rigelig at gøre med at holde fortove og indkørsler fri for sne og is. Men de er også forpligtet til at sørge for at de store istapper, der hænger ned fra tagene bliver fjernet.
Flere steder i byen hænger der op til flere meter lange istapper, der hvis de falder ned på fortovet og rammer en forbipasserende, i værste tilfælde kan slå vedkommende ihjel.
Politiet opfordre folk til at være opmærksom på, at det er ejernes ansvar at få fjernet de faretruende istapper, eller i hvert fald at få fortovet afspærret.
Hvis man ser store og faretruende istapper, der hænger ned fra et hustag, kan man ringe til politiet. De vil så kontakte ejeren af ejendommen. Er vedkommende ikke til at træffe, vil Falck blive tilkaldt for at fjerne de potentielle dræbere, eller sørge for afspærring.

null

Publiceret 01 December 2010 11:30