Borgermøde om nyt hospital trak fulde huse

200 borgere mødte torsdag aften op til borgermøde om Nordsjællands nye superhospital

Af
Martin Warming

Martin Warming

Godt 200 borgere trodsede torsdag aften snevejret og de spejlglatte veje for at deltage i et borgermøde på regionsgården om det nye nordsjællandske superhospital, der skal ligge et eller andet sted i Hillerød.

Tv-indslag: Hvem får superhospitalet i baghaven?

Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) og Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S) indledte borgermødet med en status over projektet, og koncerndirektør i Region Hovedstaden, Morten Rand Jensen, redegjorde for de krav og kriterier, et nyt hospital skal leve op til.

En rapport fra Rambøll peger på ti mulige placeringer af det nye hospital, der bliver op til 161.000 kvadratmeter stort, men under borgermødet blev det klart, at der reelt kun er tre placeringer i spil henholdsvis syd for Ny Hammersholt (Øst 1), nord for overdrevsvejen (Vest 1) og vest for Ny Hammersholt (Alternativ 2).

Ikke afgjort endnu
Mens man mange andre steder i landet brokker sig over, at hospitaler bliver nedlagt, og at man derfor skal køre langt for at blive behandlet på et hospital, så drejede modstanden sig på borgermødet om det stik modsatte.

Her argumenterede borgere fra henholdsvis Ny Hammersholt-området og det sydlige Hillerød flittigt for, at hospitalet ikke skal bygges i deres baghaver - men hos de andre.

Spørgelysten blandt de fremmødte borgere var stor, men selv om regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen flere gange blev spurgt om, hvor hun helst så hospitalet placereret, nægtede hun at svare på spørgsmålet.

"Hvis jeg skal tage mig selv alvorligt, kan jeg jo ikke deltage i et borgermøde om hospitalets placering og på forhånd have taget stilling til, hvor jeg synes, det skal ligge," sagde Vibeke Storm Rasmussen.

Hillerød peger på Overdrevsvejen
Til gengæld lægger Hillerøds borgmester Kirsten Jensen ikke skjul på, hvor hun helst så hospitalet placeret.

"Vi er i byrådet fuldstændig enige om, at det skal bygges ved Overdrevsvejen. Det, der er så godt ved Overdrevsvejen, er tilgængeligheden for borgerne. Overdrevsvejen er tosporet i dag, men den kan rimelig nemt udvides til en firesporet vej, og så fanger den både Hillerød Motorvejen og Helsingørmotorvejen," siger Hillerøds borgmester.

Et af kravene til placeringen af det nye hospital er, at det skal ligge stationsnært (højest 600 meter fra en station), og der skal derfor bygges en ny station ved Overdrevsvejen, der skal betjene passagere fra både S-togsnettet og Lokalbanen - hvis det altså bliver her, at hospitalet skal opføres.

"Grunden ved Overdrevsvejen ligger jo lige ved siden at S-banen og Lokalbanen, og jeg kan derfor ikke se en bedre placering. Jeg ved, at også borgmestrene i Halsnæs og Gribskov kommuner bakker op om denne placering, da det er lettest for borgerne fra disse kommuner at komme til det nye hospital, hvis det bliver bygget ved Overdrevsvejen," siger Kirsten Jensen.

Altid protester
Selv om de to fløje fra henholdsvis Ny Hammersholt-området og det sydlige Hillerød på borgermødet torsdag aften kunne nævne flere grunde til, at hospitalet ikke skal bygges i deres baghaver, så tegner der sig et klart billede af, at det nye hospital bliver bygget ved enten Ny Hammersholt eller Overdrevsvejen.

"Der er jo altid protester, når vi skal placere et nyt byggeri af denne størelse, men jeg synes, at det er mere bekymrende, hvis vi ikke får et nyt stort hospital. Der er rigtig mange borgere i Nordsjælland, der er afhængige af, at de kan få en ordentlig hospitalsbehandling," siger regionsrådsformanden.

Vibeke Storm Rasmussen håber, at regionsrådet kan træffe en endelig afgørelse om, hvor det nye hospital skal bygges, i løbet af foråret.

Tv-indslag: Hvem får superhospitalet i baghaven?

Spørgelysten fra de fremmødte borgere var stor. Foto: Martin Warming

Spørgelysten fra de fremmødte borgere var stor. Foto: Martin Warming

null

Publiceret 17 December 2010 11:45