"Opgivelse af udsigtsløse erstatningskrav er udtryk for økonomisk ansvarlighed fra kommunens side", mener borgmesteren.

Bondo:

Vi har gjort hvad der var muligt i Brixtoftesagen

Borgmesteren afviser kritikken fra to V- og K-politikere

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Fra kommunens side har man gjort, hvad der var muligt for at hente pengene hjem fra Peter Brixtofte, Leif Frimann med flere, når det handler om brug af kommunale midler til repræsentation og rejser med videre, som ikke har haft et kommunalt formål.
Det siger borgmester Ole Bondo Christensen (S) som reaktion på kritikken fra byrådsmedlemmerne Egil Hulgaard (K) og Ole Holleufer (V). De står uden for økonomiudvalget og var derfor ikke med i den enige beslutning som udvalget traf på et lukket møde, om at indstille sagerne mod Brixtofte og Frimann.
"Fogedretten i henholdsvis Lyngby og på Frederiksberg har allerede godtgjort, at det ikke var muligt at inddrive de erstatninger, som Brixtofte og Frimann er pålagt at betale. På trods heraf har vi indhentet juridisk ekspertise for at undersøge, om det alligevel skulle være muligt. Svarene fra den juridiske ekspertise har været entydige: At føre de anlagte erstatningssager ville være udsigtsløse", siger Ole Bondo Christensen.

Risikerer 5 millioner

"Vi ville kunne risikere at bruge op mod 5 millioner kroner i advokathonorarer, procesomkostninger m.v. uden chance for at få nogen af pengene hjem. Det ville være at kaste gode penge efter dårlige. "
Han henviser til, at det for Økonomiudvalget har været vigtigt, at Britxofte og Frimann allerede er dømt i straffesagen i Østre landsret.
"Ansvaret er placeret. Det er godtgjort, at deres handlinger var strafbare. Det er vigtigt for retsfølelsen og er afgørende for, at vi ikke går videre med at føre erstatningssager, der kun vil koste os penge. I den igangværende genforhandling af Furesøaftalen er det også det juridiske udgangspunkt, at skyldsspørgsmålet er afgjort. Opgivelse af udsigtsløse erstatningskrav er udtryk for økonomisk ansvarlighed fra kommunens side", mener borgmesteren.

Principielt afgjort

Når sagen er afgjort i økonomiudvalget, og ikke i byrådet, så begrunder han det med, at der er "tale om opgivelse af et økonomisk krav."
"Det principielle i sagerne er der taget stilling til i Østre Landsret-sagen."

null

Publiceret 03 January 2011 11:18