Foto: Jan Toni Rytter.

Foto: Jan Toni Rytter.

Hørsholm overskred snebudgettet med 2,5 mio. kr.

I 2010 blev der ryddet sne for 5,3 mio. kr. i Hørsholm. Snebudget for 2011 er justeret ned med 300.000 kroner

2,5 millioner kroner ekstra til at rydde sne for i 2010. Så mange penge måtte Hørsholm Kommune finde i budgettet til at rydde sneen og salte i kommunen i 2010.
Det oplyser chefen for Vej & Park i Hørsholm Kommune, Katrine Langer.
Snebudgettet for 2010 var sat til 2,8 millioner kroner, men i alt har kommunen brugt 5,3 millioner kroner på at sne og salte.

2,5 mio. kr. ekstra

Snebudgettet var allerede brugt, da sneen igen faldt i november. I begyndelsen af december måtte kommunen finde en mio. kr. i Miljø- og Planlægningsudvalgets budget.
Midt i december var den ene million kroner allerede brugt, og yderligere 1,5 millioner kroner måtte findes i budgettet, oplyser Katrine Langer.
De ekstra 2,5 mio. kr. er fundet i Miljø- og Planlægningsudvalgets rammebeløb blandt andet ved arbejder, der ikke kunne udføres i 2010 som kystsikring og belægningsarbejder.


Vente og se

I 2011 er der sat 2,57 mio. kr. af til snerydning, efter at snebudgettet blev justeret ned med cirka 300.000 kroner under budgetforhandlingerne.
“Vi er kommet ind i et nyt år, der er stadig penge på kontoen, men der er ikke gået så lang tid. Overskrides budgettet, skal der igen kigges i udvalgets budget. Men det er ikke sikkert, at det kan lade sig gøre, for de andre områder er lige så stramme,” siger formand for Miljø- og Planlægningsudvalget Peter Antonsen, Borgerlisten.
“Hvis vi får en vinter, der er meget streng- hvis den fortsætter i tre måneder og begynder tidligt i slutningen af året - må kommunalbestyrelsen tage stilling til det,” siger Peter Antonsen.

null

Publiceret 13 January 2011 09:00