Ledende medlemmer af Lyngby-Taarbæks byplanudvalg er utilfredse med, at DTU ikke vil bygge i energiklasse 1. Arkivfoto,

Ledende medlemmer af Lyngby-Taarbæks byplanudvalg er utilfredse med, at DTU ikke vil bygge i energiklasse 1. Arkivfoto,

Kommune og DTU i splid om energikrav

En tvist mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og DTU er under opsejling. DTU vil nemlig ikke rette sig efter kommunens krav om at bygge så energivenligt som muligt

Af
Af Theis Otzen

En stor anlagt udvidelse af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) ser nu ud til at blive trukket i langdrag. Universitetet afviser nemlig Lyngby-Taarbæk Kommunes krav om, at alle byggerier i kommunen skal bygges i energiklasse 1.
I et svar til Lyngby-Taarbæk Kommune, som Det Grønne Område er kommet i besiddelse af, gør universitet det klart, at man ikke vil anerkende kommunens krav om, at byggeriet skal opføres i energiklasse 1.
"DTU arbejder pt med at lave en energi- og klimapolitik for DTU Campus Lyngby. Det er universitetets mål og ambition at være bæredygtig, såvel i hvad vi forsker i, men også hvordan vi som bygningsejere bliver det. DTUs klimapolitiske udvalg forventer at være klar med en politik i foråret 2011. Der skal derfor ikke tilføjes bestemmelser i en ny lokalplan, men henvises til DTU's kommende klima- og energipolitik," lyder svaret fra DTU til Plan og Byg på Lyngby Rådhus.
Den holdning overrasker næstformand i Byplanudvalget, Morten Normann Jørgensen (SF).
"Man prøver ihærdigt at slippe uden om kommunens krav om at fremme miljøvenlige tiltag, og det hører ingen steder hjemme for en så stor og betydningsfuld institution, der burde gå forrest i kampen," siger Morten Normann Jørgensen.

Skuffet næstformand

Det store universitet i Lundtofte har igennem længere tid ønsket at bygge ud for at få mere plads til de mange studerende. Lyngby-Taarbæk Kommune har indtil nu været positive overfor projektet, men DTU's manglende anerkendelse af kommunens energikrav, kan spænde ben for det gode samarbejde. Og i sidste ende kan det betyde, at DTU's ønske om at komme hurtigt i gang med udvidelsen kan blive udsat.
"Jeg skal være den første til at bakke op om, at DTU kommer i gang med det nye projekt. Der er brug for mere kampusliv på DTU, og det er i alles interesse, at DTU følger med tiden og fortsat er et førende moderne universitet. Men jeg er yderst skuffet over den tilbagemelding, som DTU indtil videre har givet os på de krav vi har stillet. Et af de faktisk meget få krav vi stillede til DTU var, at alt nybyggeri skal være i laveste energiklasse. Det er et mål som en enig kommunalbestyrelse har vedtaget, og et mål som man skulle tro, at en så stor og væsentlig institution i vores kommune uden mange overvejelser kunne bakke op om. Det er midlertidig ikke tilfældet," siger næstformanden til DGO.

Diffus erklæring

Han undrer sig samtidig over, at DTU ikke allerede har en klimapolitik.
"Jeg kan på ingen måde stille mig tilfreds med en diffus erklæring om at DTU engang i løbet af foråret vil forsøge at tænke klimavenligt og det er et fuldstændig ufravigeligt krav fra min side, at alt stort nybyggeri skal være i energiklasse 1. Jeg finder det både dobbeltmoralsk og pinligt for et universitet, der promoverer sig som klimavenligt, at det mest klimavenlige man kan præstere er en ufærdig politik, hvis indhold vi endnu ikke kender. Det nytter ikke noget kun at snakke for miljøet – man skal også handle for miljøet, og hvis ikke et af nordens førende universiteter og forskningsmagneter skulle bygge i laveste energiklasse, ja hvem skulle så," siger Morten Normann Jørgensen.
Formanden for udvalget, Simon Pihl Sørensen, bakker op om kritikken.
"Jeg er enig med SF i, at vi skal have den bedst tænkelige standard. Netop på DTU. Hvor ellers? Det tror jeg også DTU er enig i, hvis de tænker sig om," lyder det fra Simon Pihl Sørensen (S). Sagen skal drøftes i Byplanudvalget i næste uge.
 
 

null

Publiceret 13 January 2011 08:33