DTU og Lyngby-Taarbæk er uenige i, hvordan et nyt stort byggeri skal opføres.

DTU og Lyngby-Taarbæk er uenige i, hvordan et nyt stort byggeri skal opføres.

DTU:

Vi tager klimaet alvorligt

Ledelsen på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby er ikke enige i kritikken fra Lyngby-Taarbæk Kommunes byplanudvalgs ledende medlemmer

Af
Af Theis Otzen

DTU afviser kritikken fra Byplanudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune. En kritik der kommer fra formand og næstformand for udvalget og som går på, at DTU ikke vil efterkomme kommunens krav om, at alt nybyggeri skal opføres i energiklasse 1. Men universitetet tager klimaet alvorligt, understreger campusdirektør Jacob Steen Møller.
"DTU har bestemt til hensigt at gå foran på klima- og energiområdet, også hvad angår vores egen campusudvikling og –drift," siger DTU-direktøren.
Som forklaring på, hvorfor DTU ikke mener, at det vil være en god idé at følge Lyngby-Taarbæk Kommunes ønsker om at bygge i energiklasse 1, har campusdirektøren følgende svar:
"Når DTU ikke anbefaler, at dette lovkrav indføres i lokalplanen, er det fordi, at allerede ved at opfylde Energirammen bliver energiforbrug til bygningsdrift meget mindre end energiforbrug til DTU's forskningsprocesser (apparater, edb-køling mv.). Det er derfor bedre for klimaet, at DTU bruger sine penge på at nedbringe den store post, procesenergi (og ved at nedbringe energiforbruget i de mange gamle huse), end at tvinge forbruget til bygningdrift i de nye huse længere ned, end bygningsreglementet kræver," lyder det i en skriftlig kommentar til DGO.

Publiceret 13 January 2011 08:00