Vand, vand og atter vand ved den lokale rideskole.

Vand, vand og atter vand ved den lokale rideskole.

Rideskole står under vand

Tøvejr og massive mængder regn har oversvømmet hestebokse, ridehuset og marker hos Ledøje-Smørum Rideskole

Af
Kenneth Tanzer

Kenneth Tanzer

"Vi har set en del gennem årene, men det her er klart det værste".
Michael Blom Jensen fra Ledøje-Smørum Rideskole er klar i mælet, når han skal beskrive de kraftige vandmasser, som siden weekenden har skabt et mindre kaos på ridegrunden.
Markerne og området ved pladsen står under vand, det samme gør hesteboksene, og ridehuset er også ramt. Derfor har den privatejede rideskole kontaktet Egedal Kommune, som allerede har været forbi og pumpe det værste vand væk. Alligevel har skolens personale fundet de store spande frem.
"Kommunen har også pumpet vand væk fra Risbyvej, og det er ganske fornuftigt, for vandet løber fra vejen ned til rideskolen. Vi er også selv i gang med at pumpe vandet væk, og det kommer nok til at tage nogle dage. Vi regner dog ikke med, at vi må aflyse de kommende arrangementer," siger Michael Blom Jensen, hvis mor Lis Blom Jensen ejer skolen.
Se mere om vand-situationen
 
 

Vand til knæene

Mens hesteboksene og ridehuset er ramt af mindre oversvømmelser, så er situationen mere kaotisk ved markerne og pladsen foran rideskolen.
"Nu har vi fået fjernet noget af vandet, men søndag og mandag var det rigtig slemt. Her var gummistøvler ikke engang nogen hjælp, for vandet gik til knæene," siger Lene Willum, medarbejder på skolen.

Markerne ved rideskolen står under vand.

Markerne ved rideskolen står under vand.

Området bag ridehuset er ramt af vandmasserne.

Området bag ridehuset er ramt af vandmasserne.

Langs ridehuset har kommunen været ude og pumpe vand væk.

Langs ridehuset har kommunen været ude og pumpe vand væk.

Publiceret 19 January 2011 05:30