Her er trafikkorridoren, der er udlagt til Ring 5 med motorvej og jerbane fra Helsingør i Nord til Køge i syd. Foto: Kort- og Matrikelstyrelsen.

Her er trafikkorridoren, der er udlagt til Ring 5 med motorvej og jerbane fra Helsingør i Nord til Køge i syd. Foto: Kort- og Matrikelstyrelsen.

Klar til kamp om Ring 5

Tilhængerne af Ring 5 - en ny motorvej og jernbane ned gennem Nordsjælland - ønsker vækst og fremtid. Modstanderne vil bevare natur og miljø

Af
Kim Belmark

Kim Belmark

En katastrofe for Nordsjælland med uoprettelige gener for natur og naboer? Eller fremtidens løsning, der bringer vækst til hele Øresundsregionen og gør Storkøbenhavn til et internationalt knudepunkt?

Banen er kridtet op til kampen om Ring 5 - jernbanen og motorvejen fra Helsingør ned gennem Nordsjælland til Køge. I nord koblet til en fast tunnelforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. I syd med tilslutning til tog og motorvejsforbindelse til Femern-broen. Arealerne til trafik-korridoren har været reserveret i 30 år.

Deltag i debatten. Skriv din Ring 5-kommentar under artiklen. 

Ring 5 er beregnet til at koste 19 milliarder kroner. Udgiften til tunnel-forbindelsen mellem Helsingør og Helsingborg er på 32 milliarder kroner, dog er det sandsynligt, at Sverige og til dels Norge vil betale en stor del af omkostningerne til den faste forbindelse, der vil sikre hurtig og smidig gods- og persontransport fra de to lande til resten af Europa.

Tilhængerne af Ring 5 tæller et flertal i Region Hovedstaden med regionsformand Vibeke Storm Rasmussen i spidsen, Region Skåne, borgmestrene i Helsingør, Helsingborg og København, ligesom der er positive tilkendegivelser fra de danske og svenske regeringer.

Modstanderne af Ring 5 omfatter Danmarks Naturfredningsforening og en række naturforeninger og -venner i Nordsjælland, de fleste af naboerne til en eventuel Ring 5 og flere nordsjællandske borgmestre.

Bliv Ring 5-opdateret. Tilmeld dig Lokalavisen.dk's nyhedsbrev her.

På papiret en ulige kamp. Men ifølge en trafikforsker er det en kamp, der kan gå begge veje.

"Hvis Ring 5 bliver til noget, vil det blive efter en pinefuld proces med mange protester og problemer. Jeg er lidt skeptisk over for, om det kan lade sige gøre," siger Per Homann Jespersen, lektor på RUC.

"Ring 5-korridoren går gennem smukke naturområder. Det giver altid problemer. Det er også et område, hvor der bor folk med høje indkomster, og de har som regel meget større indflydelse på, om denne slags projekter bliver til noget eller ej," fortsætter trafikforskeren.

Det aktuelle behov for en ny Øresundsforbindelse mellem Helsingborg og Helsingør og udbyggelsen af Ring 5 er dog ikke særlig stort, konkluderer Per Homann Jespersen.

"For svenskerne drejer det sig om at have en ubrudt og hurtig forbindelse på vej og bane til Europa. I Danmark har vi har et mere afslappet forhold i forhold til at komme til Sverige. Der er en asymmetri," siger trafikforskeren.

Deltag i debatten. Skriv din Ring 5-kommentar under artiklen.

Læs og se alt om Ring 5 på Lokalavisen.dk de kommende uger.

null

Publiceret 20 January 2011 14:42