Luften er blevet målt 11 steder på Baunebjergskolen. Luftfoto: Peter Dahlerup

Luften er blevet målt 11 steder på Baunebjergskolen. Luftfoto: Peter Dahlerup

PCB på skole skal holdes nede med udluftning

Luftprøver fra Baunebjergskolen i Humlebæk viser, at koncentrationerne af giftstoffet ikke umiddelbart er alarmerende

Af
Pernille Kristensen

Efter der i efteråret opstod mistanke om, at det skadelige fugestof PCB kunne være brugt under byggeriet af Baunebjergskolen i Humlebæk, har Fredensborg Kommune fået lavet en luftmåling i skolens lokaler.

Resultaterne er nu kommet, og de viser, at der er PCB, men ikke i så store koncentrationer, at de generelt udgør en sundhedsrisiko.

Der er blevet målt luft 11 steder på skolen, og fire af prøverne viste et niveau på over 300 ng/m3, der er Sundhedsstyrelsens grænse for, hvornår man bør gribe ind. I et enkelt lokale lå koncentrationen på 765 ng/m3.

Flere prøver

På baggrund af målingerne har kommunen besluttet at gøre mere rent og lufte mere ud på Baunebjergskolen. Desuden skal der tages flere prøver for at få et fuldere overblik. Men de umiddelbare resultater giver altså ikke anledning til en gennemgribende renovering her og nu, som det har været nødvendigt på andre danske skoler fra samme periode.

Denne respons får opbakning fra embedslæge Kåre Kristiansen, som kommunen har rådført sig med i sagen.
"De orienterende luftmålinger er så relativt lave, at det ikke giver anledning til drastiske skridt som f.eks. lukning af lokaler," mener Kåre Kristiansen.

Venter på rapport

Både formanden for Plan- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune, Lars Simonsen (B), og borgmester Thomas Lykke Pedersen (A) er tidligere elever på skolen. De peger begge på, at luftprøverne er første skridt i retning af at få elimineret problemet med PCB.

Ifølge Lars Simonsen vil udvalget nu udarbejde en plan for håndtering af PCB på Baunebjergskolen. Desuden vil kommunen afvente en rapport fra Socialministeriet og Bygge- og Erhvervsstyrelsen med anbefalinger til, hvordan man renoverer bygninger med PCB.

"Vi tager sagen alvorligt og har derfor entreret med en anerkendt rådgiver. Jeg er helt tryg ved, at Plan- og Klimaudvalget på baggrund af målingerne nu får udarbejdet en handlingsplan. Samtidig er det væsentligt for mig at sige, at målingerne ikke giver anledning til at ændre den vedtagne skolesammenlægning," pointerer borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Publiceret 20 January 2011 15:15