Modelfoto

Modelfoto

Ny undersøgelse:

Vi er kronisk syge, fede og dovne

Alt for mange borgere i Region Hovedstaden lider af en kronisk sygdom, bevæger sig for lidt og vejer for meget

Af
Martin Warming

Martin Warming

En ny undersøgelse af sundhedstilstanden blandt Region Hovedstadens borgere viser, at alt for mange lider af kroniske sygdomme, og at der stadig er stor social ulighed i sundhedstilstanden.

Næsten 50.000 borgere Region Hovedstaden har svaret på et omfattende spørgeskema som et led i Danmarkshistoriens hidtil største sundhedsundersøgelse ”Hvordan har du det? 2010”.

Den nye undersøgelse peger blandt andet på, at kroniske sygdomme forekommer hyppigt i regionen.

Se flere fakta om sundhedstilstanden blandt Region Hovedstadens borgere i faktaboksen ude til højre

Hele 57 procent af befolkningen over 16 år angiver, at de har en eller anden form for kronisk sygdom. Nogle af de sygdomme, der er spurgt ind til er: Astma, allergi, KOL, diabetes, hjerte-karsygdomme, muskel­skeletlidelser og psykiske sygdomme som depression.

Social slagside
Samtidig viser undersøgelsen, at for en stor del af de kroniske sygdomme er der social slagside i udbredelsen.
Som eksempel kan nævnes, at diabetes er mere end dobbelt så hyppigt blandt de borgere, der har en kort uddannelse sammenlignet med de borgere, der har en lang videregående uddannelse. Det samme billede ses også for KOL og hjertesygdomme.

Se flere fakta om sundhedstilstanden blandt Region Hovedstadens borgere i faktaboksen ude til højre

"Jeg synes, det er utrolig vigtigt at få gjort noget ved den ulighed i sundhed, vi ser blandt hovedstadens borgere, men vi må have mere præcis viden om, hvordan vi kan sætte ind. Derfor har vi bedt Forsknings­center for Forebyggelse og Sundhed om at udarbejde endnu en rapport, som har særligt fokus på social ulighed i relation til behandlingen af de kroniske patienter," siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S).

Færre rygere
Region Hovedstaden har også nedsat et politisk udvalg vedr. ulighed i Sundhed, som skal undersøge uligheden i sundheden nærmere. Jannie Hjerpe (SF), som er formand for udvalget, siger:
"Da rygning er en af de vigtige faktorer for ulighed i sundhed, er det glædeligt, at sundhedsprofilen viser, at andelen af rygere er faldet mest i de kommuner med mange dårligt stillede borgere. Det giver mig et håb om, at vi i hvert tilfælde på dette område er på rette spor. Dog skal vi fortsat have fokus på, at andelen af rygere er tre gange så høj blandt de dårligst uddannede borgere - sammenlignet med gruppen af borgere, der er bedst uddannede. For at komme den skævhed til livs må vi styrke indsatsen overfor rygning," siger hun.

For mange overvægtige
Undersøgelsen viser også, at andelen af borgere med henholdsvis moderat og svær overvægt er høj i Region Hovedstaden. 30 procent af alle borgere over 16 år er moderat overvægtige. 

I forhold til 2008 er andelen af borgere med moderat overvægt steget med 0,2 procent, mens andelen med svær overvægt er steget 1 procent. Der er også tale om udtalt social ulighed, når det gælder svær overvægt, hvor det er tre gange så hyppigt blandt kort uddannede som blandt borgere med lang videregående uddannelse.

Se flere fakta om sundhedstilstanden blandt Region Hovedstadens borgere i faktaboksen ude til højre
 
 

Det viser undersøgelsen om borgernes sundhedsadfærd:

20 % af borgerne ryger. Dette er et fald på 3,1 % siden 2007 Andelen af borgere, der er udsat for passiv rygning er faldet markant siden 2007 – hvilket er en konsekvens af rygeloven 13 % drikker over Sundhedsstyrelsens anbefalede grænser pr. uge, 15 % er rusdrikkere, 17 % har tegn på alkohol afhængighed. Rusdrikkeri og storforbrug er hyppigst blandt de unge mellem 16-24 år, hvorimod tegn på alkoholafhængighed er hyppigst blandt de 45-79 årige. 10 % spiser meget usund kost 31 % er fysisk aktive mindre end 30 minutter om dagen. Dette er et fald på 3,1 % siden 2007 27% sidder stille mere end 4 timer om dagen i fritiden. Dette er en stigning på 3,2% siden 2007 Kun 16 % af befolkningen lever op til alle 4 anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedr. rygning, kost, alkohol og fysisk aktivitet

Publiceret 20 January 2011 10:17