Modelfoto: Colourbox

Modelfoto: Colourbox

5.500 Hørsholmborgere drikker for meget

Ny sundhedsprofil for Hørsholm understøtter vores geografiske øgenavn 'Whiskybæltet'. Sundhedsformand er bekymret over, at 1.300 børn har for forældre med højt alkoholforbrug

Af
Morten Timm

Morten Timm

Der er alt alt for mange alkoholpromiller i den sundhedsprofil af Hørsholms borgere, som kommunens sundhedsudvalg netop er blevet præsenteret for.

De nye tal afslører, at hele 29 procent af Hørsholms borgere - 5.500 personer over 16 år - har et risikabelt alkoholadfærd. Det er højere end gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden.

Selv om tallene ikke kommer som en bombe for sundhedsudvalgsformand Lars Iversen, så er det en situation, der bekymrer ham. Ikke mindst fordi, det direkte berører 1.300 børn i Hørsholm.

Ifølge sundhedsprofilen vokser de op med forældre, der har et alt for højt alhokolforbrug.
"Jeg synes, vi står med et stort og alvorlig problem, og jeg mener, at tallene med tydelighed indikere, at der er brug for noget selvransagelse hos mange medborgere," siger Lars Iversen.

Risikabelt alkoholadfærd spænder vidt, men inddeles i tre kategorier; dem der drikker mere end 21 genstande (mænd) og 14 (kvinder) om ugen, dem der har et rusforbrug (altså drikker sig fulde med over fem genstande på en dag) og endelig alkoholmisbrugere.

Højt uddannede drikker

Sundhedsprofilen, der bygger på spørgeskemasvar fra over 1.300 Hørsholmborgere, afslører endvidere, at der er borgere med en højere uddannelse, der i højere grad er afhængig af alkohol.

"Og indtaget af promiller har det med at blive større med alderen. Det kan ikke undgå at betyde konsekvenser for samfundet med en direkte indflydelse på omfanget af kommunens sociale ydelser og hjemmehjælp," siger sundhedsudvalgsformanden.

Han understreger, at et decideret alkoholmisbrug udgør en lille procentdel, men at den samlede borgerskare med risikabelt indtag mere peger i retning af en kultur, hvor der bare drikkes for ofte i det daglige og i for store mængder.

Den største bekymring har han dog for de mange børn, hvor forældrene drikker for meget.
"Vi ved fra andre undersøgelser, at der er mange børn, der er utrygge og ikke trives med det. Det er problem," fastslår Lars Iversen.

Hver tredje er klar

Det glæder ham dog, at hver tredje borger (32 %) med en risikabel alkoholadfærd gerne vil gøre noget ved det. En mulighed der skal gribes.

"Vi vil nu nedsætte en arbejdsgruppe, der tæller fagfolk fra både sundhedsområdet, børne- og skoleområdet og socialområdet. De skal kigge nærmere på tallene og se på, hvad vi kan gøre anderledes, hvor vi skal sætte ind, fx omkring vores alkoholbehandling, og finde ud af, hvad andre kommuner har gjort af tiltag," oplyser Lars Iversen.

Desuden vurderer han, at det er vigtigt at inddrage de praktiserende læger i kommunen.

Sundhedsudvalgsformanden forventer, at arbejdsgruppen over de næste tre måneder skal finde løsningsforslag, der så kan fremlægges for politikerne lige efter sommerferien.

Modelfoto: Colourbox

Modelfoto: Colourbox

null

Publiceret 03 March 2011 09:15