Rækken af lindetræer på Vangede Bygade mistrives. Byplanudvalget skal i aften tage stilling til, om de skal fældes.

Rækken af lindetræer på Vangede Bygade mistrives. Byplanudvalget skal i aften tage stilling til, om de skal fældes.

Bevaringsværdige træer må lade livet

Byplanudvalget forventes torsdag at godkende fældningen af en række træer på Vangede Bygade

Af
Af Marie Lau

På sit møde torsdag aften tager Byplanudvalget stilling til, om 13 bevaringsværdige lindetræer på Vangede Bygade skal fældes. Træerne står foran Super Brugsen i skellet mellem butikkens grund og offentligt areal. Fældningen er en del af planen for forskønnelse af Vangede Bygade og Dan Turélls Plads. Træerne er bevaringsværdige, fordi de skulle bidrage til det grønne indtryk i området - men det gør de ikke i dag, hvor de er stærkt beskårede og svækkede. Forvaltningen foreslår derfor, at træerne fældes, så det grønne indtryk kan blive retableret med den nye plan for forskønnelsen. Park og Vejchef Niels Christian Koefoed siger: ”Træernes mistrives i de højbede, de står i. Ved at fælde træerne og fjerne højbedet bliver fremkommeligheden også bedre for ældre, barnevogne og handicappede. Samtidig er de grønne muligheder tænkt ind i planen, så der bliver plantet en række træer på den modsatte side af gaden”.

Publiceret 03 March 2011 07:00