Frederik VII's buste står naturligvis i logens hovedkvarter i Hillerød. Foto: John Jessen Hansen

Frederik VII's buste står naturligvis i logens hovedkvarter i Hillerød. Foto: John Jessen Hansen

Kong Frederiks loge var levedygtig

Frimurerlogen Frederik VII fejrede tirsdag 150 års jubilæum

Af
Tim Panduro

150 år Hillerøds første frimurerloge var kun to år gammel, da Frederik VII døde i 1863. Men selv om logen var godkendt og ledet af kongen og bar hans navn, betød det ikke, at logen gik i graven med ham. I stedet viste den sig yderst levedygtig - og tirsdag kunne den fejre 150 års jubilæum.
Det blev markeret i logebygningen - der meget passende ligger på Frederik VII?s Vej, der fik sit navn efter lobbyarbejde fra logebrødrene - på dagen. Her stod den på taler, mad - og uddeling af to jubilæumslegater på hver 20.000 kroner.
For en af kernerne i logearbejdet er velgørenhed. Således drev logen den daværende tyrkiske kiosk på Torvet tilbage ved forrige århundredeskifte. Kiosken blev forpagtet til en enke efter en logebroder, der således kunne sikre smør på brødet og tag over hovedet til sig selv og de fædreløse børn.
Kiosken er for længst væk. Men velgørenheden trives endnu: Og det gør andre af de gamle dyder også.
?For at blive en del af det danske frimurerlaug skal man have et kristent livssyn og føre et redeligt liv. Vi kræver dåbsattest og ren straffeattest, og man bliver ekskluderet, hvis man får en dom,? siger ordførende mester i Frederik VII-logen Mogens Thomsen.
?Men vi stiller ikke krav til hverken social status eller økonomi. I dag er vi et tydeligt spejl af vores samfund. Vi har funktionærer, selvstændige og andre grupper blandt brødrene. Da ordenerne blev indført i 1743 var der en overvægt af embedsmænd og officerer, og langt op i 1800-tallet blev der ofte talt tysk i logerne.?
Til gengæld er der et ufravigeligt krav: Man SKAL være mand.
?Det er ikke et spørgsmål, der er til diskussion. Mænd må engang imellem have et frikvarter. Kvinder har jo også deres små grupper, hvor de møder hinanden.?
Frimurerordenen er omgærdet med mystik og centrum for mange sammensværgelsesteorier. Men trods traditioner, ritualer og gradsdelinger er der mere eller mindre tale om et socialt netværk.
?Det er et frirum for tanker og handlinger, hvor vi mødes i åndeligt nærvær og kan udveksle ideer?, siger Mogens Thomsen.
Tilgangen har gennem årene været ganske betydelig, og i dag er der 140 brødre i Hillerød.
?Vi har lukket for optagelse af flere i år, og har en venteliste, der rækker langt ind i næste år?, siger Mogens Thomsen.
Frimurerordenen har siden 1968 holdt til i ejendommen på Frederik VII?s Vej. Ejendommen tilhørte tidligere den navnkundige keramiker Axel Brüel, og historien om den er ikke just en bekræftelse på sammensværgelsesteorier om hemmelig indflydelse. I hvert fald rakte indflydelsen ikke helt ind i kommunens tekniske forvaltning, fremgår det af en jubilæumsbog, logens medlemmer har modtaget. Flytteplanerne førte til et større slagsmål med kommunen om vejføring, der først blev løst, da logen købte et tilstødende jordstykke til overpris. Til gengæld fik de så et hus, de siden ved fælles hjælp har udvidet et par gange - og fik sat kongens navn på landkortet i Hillerød.

Logens ritualer foregår i dette lokale. Foto. John Jessen Hansen

Logens ritualer foregår i dette lokale. Foto. John Jessen Hansen

Publiceret 03 March 2011 07:00