Sådan får du fugle i kassen

Af
Af Tommy Dal

grøn guide

Kender du det? Det er forår, og fuglene nærmest tigger om at få flere steder at bo. Så du har lavet fuglekasser med dine børn. Ellers kan du gøre det lørdag 26. marts foran biblioteket – helt gratis - når der er familiedag i forårets tegn. Arrangementet er et samarbejde mellem Vestre Hus Børnenaturcenter, Danmarks Naturfredningsforening, Alle-Rødder Husflid, Den Grønne Guide og Allerød Bibliotek.
Det kan vi alle blive enige om: Fugle i haven skaber liv og hygge. Og så gør man både sig selv og naturen en tjeneste ved at sætte redekasser op til småfugle som f.eks. mejser, træløbere, fluesnappere og rødstjerter, der er på udkig efter en bolig.
For jo flere fugle, der er i haven, des mindre er risikoen for insekt-plager. Fuglenes vigtigste fødeemner er nemlig bladlus, larver og orme. Hvis der ikke er nok fugle til at æde disse insekter, kan en ellers velholdt have hurtigt blive forvandlet til et orgie af ormædte æbler og masser af larvespind i hækken. Samtidig er der brug for mange småfugle som ræve, duehøge og andre rovfugle lever af. Problemet er bare at der er ikke mange træer med huller og sprækker i villakvartererne, så fuglene mangler naturlige redesteder.

Indgangs-hullet skal pege mod nordøst

Men hvordan er det så lige, at man får fuglene til at etablere sig i de kasser, man rent faktisk har sat op?
Det betyder noget om kassens indgangshul peger mod syd, nord, vest eller øst. Hullet skal helst pege i nordøstlig retning. Det har noget at gøre med, hvornår solen står på. Hvis hullet peger i den modsatte retning, altså sydvest, er der risiko for, at der bliver stegende hedt inde i kassen. Der kan nemt blive så varmt, at enten æg eller unger dør af hedeslag. Fuglene ved instinktivt godt, at det hænger sådan sammen.

Kom mos i bunden

Du kan gøre det mere attraktivt for fuglene at flytte ind, hvis du har lagt noget i bunden af kassen, for eksempel lidt mos eller lidt tørt hø.
Erfaringen viser, at fuglene ofte foretrækker kasser, hvor indgangshullet er placeret i 160-200 centimers højde. Derfor er det en god tommelfinger-regel at sætte kassen i øjenhøjde.

Faktaboks

Byg redekasser lørdag 26. marts kl. 10.00-13.00 på pladsen foran Allerød Bibliotek - gratis adgang. En familiedag i forårets tegn med aktiviteter for børn og deres forældre: - Lav din egen fugl til fuglekassen - Så frø i papirpotter – og få planter der tiltrækker sommerfugle og andre insekter - Lav din egen fuglekasse - til en have der naturligvis er uden gift

Publiceret 06 March 2011 11:30