Det er helt godnat med en mobilmast lige her, mener Kenneth Kristensen, beboer på Sommervej og initiativtager til en underskriftsindsamling.

Det er helt godnat med en mobilmast lige her, mener Kenneth Kristensen, beboer på Sommervej og initiativtager til en underskriftsindsamling.

Beboere:

Nej tak til en rigtig "øjebæ"

Planer om en 30 meter høj mobilmast på Sommervej har sat gang i underskrifterne

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Udsigten til en 30 meter høj mobilmast nær den fredede Stavnsholtkile er ikke en udsigt, der huer en lang række beboere i området omkring Sommervej.
Her har firmaet Telcon på vegne af Telenor overfor Furesø Kommune fremlagt planer om en mast på Stavnsholt Renseanlægs ejendom. Indtil nu har 175 beboere skrevet under på en protest mod planerne.
"Den vil være en rigtig øjebæ. Den vil blive højere end grantræerne omkring den, og så får den mulighed for at blive endnu større, lige så stor som Rundetårn," siger Kenneth Kristensen, medlem af bestyrelsen i Stavnsholt Bylaug og initiativtager til underskriftsindsamlingen.

Ikke sundhedsfare

"Vi har bosat os i området netop med ønske om at være tæt på naturen, og vi har derfor helt bevidst fravalgt adgang til eksempelvis fjernvarme."
Han understreger, at det ikke er en frygt for strålingsfare fra mobilmasten, der har sat ham i gang med at indsamle underskrifter. Et emne, der er tit er dukket op når debatten er gået om mobilmaster:
"Der er mange meninger for og imod om hvorvidt masterne overhovedet er sundhedsfarlige eller ej, men det forholder jeg mig slet ikke til. Det er nogle helt andre ting der gør at vi er mange der synes det er helt godnat med en mobilmast lige her."
Kenneth Kristensen henviser til, at masten vil skæmme landskabet få meter fra Stavnsholtkilen, der netop for et år siden blev erklæret som et totalfredet område.

Lav dækning

Samtidig mener han efter granskning af sagsakterne at kunne spore, at masten kun vil give dækning til meget få husstande:
"Mange har fibernet herude, så det vil kun give dækning for 20-25 huse. Det er meget lidt i forhold til alt det en så stor mobilmast vil forårsage for området," mener Kenneth Kristensen.
Han understreger, at beboerne og Stavnsholt Bylaug har forståelse for at der kan være behov for at opstille mobilmaster:
"Jeg bruger også selv mobil flittigt. Derfor har vi også peget på en anden placering, bag planteskolerne ved Bistrup."

Intet afgjort

Forelagt kritikken fra beboerne på Sommervej siger Niels Thygesen, direktør for By, Erhverv og Natur i Furesø Kommune, at intet endnu er fastlagt omkring en eventuel mobilmast på Sommervej:
”Det følger en helt normal procedure, hvor  ansøgningen fra teleselskabet er sendt i naboorientering og partshøring. Der er en forberedelse i gang til at forelægge sagen for det politiske udvalg, som er planudvalget, og der sigtes efter, at det kan ske på mødet i april."
Han tilføjer, at hvis en påtænkt mast eller et antennesystem ikke strider mod kommune- og lokalplanlægningen eller anden lovgivning, kan kommunen som hovedregel ikke afvise  det. Men med masten på Sommervej forholder det sig anderledes:
”I dette tilfælde er der tale om at der skal dispenseres fra en lokalplan, og det kan planudvalget vælge at sige ja eller nej til.”

null

Publiceret 06 March 2011 00:15