Arkivfoto

Arkivfoto

Offentligt ansatte mobber hinanden

Næsten hver ottende medarbejder i Region Hovedstaden har oplevet mobning i det seneste år

Af
Jesper Lundh

Næsten hver ottende medarbejder i Region Hovedstaden er i løbet af det seneste år blevet mobbet af kolleger eller chefer. Det afslører en ny rapport, hvor 29.004 medarbejdere har svaret på spørgsmål om alt fra omgangstone til arbejdspladsens fysiske indretning.

Hele 13 procent af regionens medarbejdere har oplevet mobning i perioden - primært fra andre kolleger, men en mindre andel fortæller, at de er blevet mobbet af en leder.
"Undersøgelsen viser, der er behov for en indsats," siger regionsdirektør Helle Ulrichsen.
"Derfor er jeg glad for, at vi allerede er ved at indføre en mobbepolitik, men der skal også arbejdes med problemet på vores arbejdspladser. Mobning handler om kultur og værdier på den enkelte arbejdsplads, og den er ikke let at komme til livs. Men mobningen skal frem i lyset, så vi kan få gjort noget ved problemet. Vi hverken kan eller vil tolerere mobning," siger hun.
For mange er stressede
Undersøgelsen peger også på, at mange medarbejdere oplever stress. Således siger 30 procent, at de inden for det sidste halve år har følt sig stressede. Andelen, der i samme periode har følt sig udbrændt ligger på 17 procent. Samtidig angiver en femtedel, at anledningen til deres sygefravær er det psykiske arbejdsmiljø.
Klik her og se hele trivselsrapporten
"Det er nogle rigtig negative tal, som vi bliver nødt til at undersøge nærmere, understreger Helle Ulrichsen. I første omgang skal vi have afholdt en række dialogmøder som opfølgning på undersøgelsen. Her kan vi forhåbentlig få konkretiseret, hvad det er for nogle situationer, der leder til stress. Derefter skal vi have formuleret en målrettet indsats, der kan supplere det, vi allerede gør i forvejen. Målet er, at alle skal have et godt arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk," lyder det fra Helle Ulrichsen.
Tilfredse og stolte
Der er dog også mere positive toner i rapporten ”TrivselOP-2011”. Knap otte ud af ti erklærer, at de er tilfredse med deres job i Region Hovedstaden. Samtidig siger tre ud af fire, at de føler stolthed over deres arbejde.
"Det er et rigtig godt resultat – og særlig godt med tanke på, at undersøgelsen er foretaget i en tid, hvor regionens hospitaler og virksomheder er under pres i forhold til økonomi og effektivitet. Mange af vores arbejdspladser har undergået store forandringer, og alligevel ser vi en høj grad af tilfredshed. Det kan jeg kun være glad for," siger hun.
Af undersøgelsen fremgår det også, at langt de fleste medarbejderne har et godt forhold til hinanden.
Således mener 72 procent af de adspurgte, at kollegerne tager ansvar for, at der er en god stemning på arbejdspladsen. Og 74 procent mener, at de får hjælp og støtte fra deres kolleger, når der er brug for det.
Klik her og se hele trivselsrapporten

null

Publiceret 10 March 2011 11:43