(Ill. foto. Colourbox).

(Ill. foto. Colourbox).

Fortsat fald i personskader for motorcyklister

Niveauet for personskader blandt motorcyklister nærmer sig niveauet for de øvrige trafikantgrupper. Det viser nye tal fra Vejdirektoratet.
Fra midten af 2006 til midten af 2007 har vi oplevet en kraftig stigning i antallet af personskader blandt motorcyklister. Med udgangen af 2009 begyndte antallet heldigvis at falde igen. Faldet er fortsat, og i 3. kvartal 2010 er niveauet for personskader blandt motorcyklister ved at nærme sig niveauet for de øvrige trafikantgrupper.
Knallert 30 - lille knallert - har haft nogenlunde samme udvikling som motorcyklisterne. Her er niveauet for personskader stort set nede på niveau med de øvrige trafikantgrupper i 3. kvartal 2010.
Alle trafikantgrupper ligger dermed på det laveste niveau i personskader for 3. kvartal 2010 set tilbage til udgangen af år 2000.
Antallet af dræbte og tilskadekomne er desværre højere i 3. kvartal 2010 end forventet. For dræbte er det især juli måned med 41 dræbte, der kommer ud med et særligt højt tal. Det høje tal er påvirket af to ulykker med fem dræbte i hver.
Antallet af tilskadekomne er især påvirket af to busulykker på Bornholm. I den ene ulykke i juli måned var der 36 tilskadekomne. I den anden i august var der 13. De to ulykker tilsammen svarer til, hvad der normalt er af tilskadekomne på et helt år på Bornholm.
Busulykken med de 36 tilskadekomne var en pensionistudflugt. Det har derfor også gjort, at der er væsentligt flere personskader i aldersgruppen 65+  sidste år end forventet.
Alligevel er antallet af dræbte i 2010 kun lidt højere end antallet i 2009, nemlig 87 mod 81. For dræbte og tilskadekomne samlet er antallet lidt lavere, nemlig 1.394 mod 1.405.
Læs mere om uheldstallene på www.vejsektoren.dk.
pm

Publiceret 13 March 2011 16:00