1. januar 2016 kommer der nye lovkrav til hestefoldenes størrelse. Løsningen kan være at sætte hestene på fold på skift. Foto: Marie Lau

1. januar 2016 kommer der nye lovkrav til hestefoldenes størrelse. Løsningen kan være at sætte hestene på fold på skift. Foto: Marie Lau

Ny hestelov presser rideklubberne

Øgede krav til dyrevelfærd kan skabe problemer for Gentoftes rideklubber, der ikke alle har plads og økonomi til at bygge om og ud og gøre deres hestefolde større. Problemet skal løses i samarbejde med kommunen

Af
Af Mikael Østergaard

De har fået noget at tænke over i kommunens fem rideklubber: Gentofte Rideklub, Mattssons Rideklub, Ordrupdal Rideklub, Ibstrup Rideklub og Tattersall Pony Rideklub. For to år siden blev der vedtaget en ny lov om hold af heste, der betyder en kraftig opstramning af reglerne af hensyn til dyrevelfærd. 'Lov om hestehold' - i daglig tale 'hesteloven' - er en tretrinsraket, hvor første trin trådte i kraft 1. januar i år. Næste trin bliver aktuelt 1. januar 2016, og 1. januar 2020 træder sidste del i kraft.

Kravene skærpes

Den vigtigste bestemmelse i første del er kravet om, at heste ikke længere må stå i spiltov - det vil sige stå bundet i række. Heste skal nu være i boks, hvor de kan gå frit rundt. Sådan var det i forvejen i de fleste rideklubber, så den bestemmelse får ikke den store betydning. Alvorligere bliver det, når næste del af hesteloven trænder i kraft fra 2016 med krav om, at staldgulve skal være jævne og ikke må være glatte. Det giver et problem i alle rideklubber med brosten i staldene. Også kravet om adgang til en fold på minimum 800 kvadratmeter, hvor den korteste side skal være minimum 20 meter, vil give problemer i visse rideklubber. Især fordi loven tilføjer, at der max. må være 20 heste pr. fold. Og fra 2020 lurer nye udfordringer. Til den tid er der skærpere krav til loftshøjde i stalden samt boksens størrelse og staldens rumfang, ligesom der stilles krav til vinduesarealet af hensyn til lys i stalden.

Løses i fællesskab

De fem rideklubber var i oktober 2010 til møde med borgmester Hans Toft for at få klarhed over virkningen af hesteloven. "Der er så mange uklarheder, og loven skal revideres i 2012, så der er ingen grund til at gå i panik. På den anden side må det være rimeligt, at vi får en proces, hvor alle aspekter bliver belyst helt ned i detaljen for kravene til faciliteter - målt op med hensynet til dyrevelfærd. Det er urimeligt, at rideklubberne skal gå rundt i uvidenhed og være bange for at måtte lukke, fordi de i fremtiden ikke kan leve op til lovens bogstav", siger Hans Toft. På baggrund af mødet med borgmesteren er de fem rideklubber i gang med at opliste de opgaver, der skal løses for at leve op til kravene for ændringer i både 2016 og 2020 - herunder hvad det vil koste at bygge om og ud. "Når vi får det materiale, må vi i fællesskab finde løsningsmodeller", siger Hans Toft.

Mangel på ledigt areal

Problemet er, at Gentofte som fuldt udbygget bykommune ikke kan anvise ledigt real til eksempelvis større hestefolde. Til gengæld byder Dyrehaven på masser af ridestier. "Og ifølge loven er det slet ikke nødvendigt at sætte hestene på fold, hvis de bliver motioneret i skoven et par timer hver dag, Så hvilken betydning skal foldkravet have?", spørger Hans Toft, der nu vil diskutere spørgsmålet med lovens minister, justitsminister Lars Barfoed.

Publiceret 14 March 2011 07:00