Formand og næstformand i DUR, Kirstine Bille og Jan Petersen, er enige om, at bedre vilkår for både privatbilismen og den kollektive trafik vil være guf for Djurslands fremtidige udvikling.

Formand og næstformand i DUR, Kirstine Bille og Jan Petersen, er enige om, at bedre vilkår for både privatbilismen og den kollektive trafik vil være guf for Djurslands fremtidige udvikling.

Trafikplan med tre fikspunkter

Vejen fra Djursland til Aarhus kan fortsat gøres kortere, mener Djurslands UdviklingsRåd

Af
Af Lars Norman Thomsen

Der er ikke de store overraskelser at hente i den opdaterede masterplan for infrastrukturen på Djursland, som Djurslands UdviklingsRåd (DUR) er ved at lægge sidste hånd på. Fikspunkterne er Grenaa-banens kobling til letbanen, forlængelse af Djurslands-motorvejen og opgradering af vejnettet.

Masterplanen skal senere vedtages i kommunalbestyrelsen i Norddjurs og byrådet i Syddjurs.

Begge steder er det mere end svært at forestille sig, at der ikke er stor politisk opbakning til, at det i de kommende år handler om at skaffe landspolitisk interesse og udefrakommende penge til:

  • Grenaa-banens fulde integration med letbanen, herunder hastighedsopgradering og elektrificering
  • Forlængelse af Djurslands-motorvejen frem til Aarhus Lufthavn
  • Opgradering af det overordnede vejnet – ruterne 15, 16 og 21 – til såkaldt højklassede veje og etablering af omfartsveje ved Auning, Trustrup, Tirstrup, Mørke, Ebeltoft og Grenaa.
 

To gange "meget vigtigt"

Formand og næstformand i DUR, Syddjurs borgmester Kirstine Bille (SF) og Norddjurs borgmester Jan Petersen (S), er enige om, at både motorvejens forlængelse og letbanens integration med Grenaa-banen vil få enorm betydning for Djursland som attraktivt erhvervs- og bosætningsområde.

“Letbanen er meget vigtig for Djursland, og personligt prioriterer jeg kollektiv transport meget højt. Men vi må ikke glemme, at bilen er det eneste reelle alternativ for rigtig mange af de tusinder af mennesker, der hver dag pendler til og fra Djursland. Trafikken og trængselsproblemerne på motortrafikvejen stiger år for år, så en opgradering til motorvej er på sin plads – og så vil lufthavnen også rykke endnu tættere på Aarhus, end den allerede er,” siger Kirstine Bille.

"Det er meget vigtigt for den fortsatte udvikling af Djursland som et attraktivt erhvervs- og bosætningsområde, at vi bliver koblet fuldt og helt på letbanens første etape. Og med fuldt og helt mener vi, at de kommende letbanetog skal køre helt til Grenaa – og uden at skulle sænke farten mellem Ryomgård og Grenaa, som tilfældet er nu,” lyder det fra Jan Petersen.

DUR - Djursland UdviklingsRåd (DUR) er et fælles strategisk forum for Syddjurs og Norddjurs kommuner. Formålet med rådet er at drøfte udvalgte temaer i et strategisk perspektiv. - Rådet vælger selv, hvilke temaer, som gøres til genstand for samarbejdet. - I 2010-11 har DUR besluttet sig for at sætte særlig fokus på temaerne: Beskæftigelse og kompetenceudvikling Infrastruktur Turisme Klima DUR betjenes af et sekretariat, der er sammensat af 2 embedsmænd fra hver af kommunerne samt direktøren for Destination Djursland.

Publiceret 17 March 2011 13:53