Akuthjælp i luften 767 gange

Akutlægehelikopteren på Sjælland og omliggende øer har nu været i luften i et år.
Forsøgsordningen, som er støttet af TrygFonden, fortsætter i endnu et år, inden der tages endelig stilling til en fremtidig ordning.
1. maj 2010 fik Danmark sin første akutlægehelikopter. Her ét år efter har helikopteren været i luften 767 gange for at flyve traumepatienter og patienter med blodpropper i hjerte eller hjerne til primært Rigshospitalet eller til Roskilde Sygehus.

Tv-indslag: Helikopteren der kan redde dit liv
- Akutlægehelikopteren bliver prioriteret til patienter med akutte livstruende sygdomme, hvor erfaringerne indtil nu er, at transporttiden til specialiseret behandling har kunnet reduceres væsentligt, siger overlæge Annemarie Bondegaard Thomsen, der leder akutlægehelikoptertjenesten.
Af de i alt 767 missioner, akutlægehelikopteren har været på, har de 394 været traumepatienter og 287 til patienter med alvorlig livs- eller førlighedstruende sygdom. Akutlægehelikopteren er herudover blevet brugt til hastende overflytninger af patienter mellem sygehuse 86 gange.
- Det har været et spændende og lærerigt år, hvor vi har fået stor erfaring med, i hvilke situationer akutlægehelikopteren kan gøre en forskel, siger Annemarie Bondegaard Thomsen.
Forsøgsordningen med akutlægehelikopteren på Sjælland er et samarbejde mellem TrygFonden, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Forsøget og evalueringen følges af en national følgegruppe, hvor også Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet er repræsenteret.
Forsøgsordningen løber frem til 1. maj 2012. Herefter skal ordningen evalueres og sammen med akutlægehelikopteren i Jylland, som kommer i luften senere, danne grundlag for en politisk beslutning om akutlægehelikopternes fremtid.
Tirsdag den 10. maj kl. 21.25 er der premiere på en dokumentarserie om akutlægehelikopteren på TV 2. Der er lavet seks udsendelser i alt, som sendes de følgende tirsdage aftener.
pm

Publiceret 02 May 2011 12:00