Kør flere sammen på arbejde. Det sparer bedst i det store co2-regnskab.

Kør flere sammen på arbejde. Det sparer bedst i det store co2-regnskab.

Sådan sparer du bedst på co2-udledningen

Ny analyse viser, at samkørsel er det bedste og billigste redskab i kampen mod CO2-udledning

Det vil være en supereffektivt og billig metode til at nedbringe CO2-udledningen, hvis de tusindvis af pendlere i hovedstadsregionen, der hver dag kører til og fra arbejde i bil, i højere grad end i dag aftaler samkørsel-ordninger.

Det viser en ny analyse udarbejdet af rådgivningsfirmaet Cowi for Region Hovedstaden.
En investering på en million kroner i bedre koordinering af pendleres kørselsbehov gennem såkaldte 'car pools', der samler fem procent af regionens bilpendlere i grupper á fire, vil kunne reducere CO2-udslippet med 146.300 ton om året.
Dermed koster det – i bedste fald – blot 7 kr. at spare et ton CO2. Det regnestykke placerer samkørsel som det suverænt mest omkostningseffektive initiativ på en liste, som viser, hvilke tiltag der giver den største CO2-reduktion per investeret krone.
Analysen viser desuden, at udskiftning af bilparken til mere CO2-venlige modeller er et andet tiltag, hvor der kan opnås stor klimaforbedring for pengene.
Langt mindre CO2-reduktion for pengene giver eksempelvis investeringer i et gps-baseret roadpricing-system. Her vil det, ifølge Cowi-analysen, i bedste fald koste henholdsvis ca. 1.450 kr. og 1.750 kr. at spare et ton CO2. 

Cowi-analysen indgår som en del af det omfattende analyse-arbejde, der danner grundlag for udarbejdelse af den første regionale klimastrategi for hovedstadsregionen.

Mandag den 2. maj mødes politikere og embedsmænd fra Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen for at tage hul på det arbejde, der skal føre til, at en fælles klimastrategi med konkrete klimatiltag kan sendes i høring i slutningen 2011.

Mødet foregår på Vilvorde Kursus Center i Charlottenlund.

Publiceret 02 May 2011 15:13