Egedal-borgerne er gode til at tage deres affald med hjem, når de har været i skoven. Der er dog lidt problemer med hundeejerne. De fjerner ikke altid deres hundeposer.

Egedal-borgerne er gode til at tage deres affald med hjem, når de har været i skoven. Der er dog lidt problemer med hundeejerne. De fjerner ikke altid deres hundeposer.

Skovrider:

Folk husker deres affald

Skovgæsterne husker at tage deres affald med hjem fra skoven efter, at skraldespandene er fjernet. Dog er der problemer med hundeejerne, der efterlader fyldte hundeposer på borde og bænke

Af
Jesper Kappel

Jesper Kappel

Skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen Østsjælland er en glad mand. Det ser nemlig ud til, at skovens gæster tager deres affald med hjem.
”Det er vores indtryk, at skovgæsterne har accepteret, at det er deres egen opgave at tage eventuelt affald med hjem igen,” siger Kim Søderlund.
Udtalelsen kommer efter, at Naturstyrelsen besluttede i 2010 at fjerne affaldsstativer fra P-pladser, bål- og lejrpladser i skovene ved årsskiftet til 2011. Det betyder blandt andet, at fem til seks skraldespande er fjernet i Ganløse Ore.

Mere naturpleje

Formålet med ændringen er at sikre flere ressourcer til naturpleje og vedligeholdelse af skovenes faciliteter og stier. Ændringen betyder i praksis, at styrelsen må anmode skovgæsterne om selv at tage deres affald i form af for eksempel madpakkepapir med mere med hjem igen.
"Det, vi sparer ved ikke længere at tømme skraldespande, giver os bedre råd til at pleje naturen og vedligeholde skovenes faciliteter og stier," udtaler skovrider Kim Søderlund og fortsætter:
"Vore skovgæster giver indirekte deres bidrag til dette ved at tage deres affald med hjem ud fra devisen: Det man kan bære ud i skoven, kan man også bære med hjem igen”, siger han

Pak rigtigt

”Det er derfor vigtigt, at man pakker rigtigt til skovturen således, at man for eksempel kan tage indpakningspapiret fra maden og åbne dåser med hjem igen,” fortæller Kim Søderlund
Han tror på, at nogle skovgæster opfatter ændringen som en serviceforringelse, mens andre skovgæster vil opfatte ændringen positivt i form af en forskønnelse af skovturen ved ikke at møde affaldsstativer i naturen. Ændringen vil have en samfundsmæssig gevinst ved at medvirke til korrekt sortering af affaldet, ved at blandt andet flasker afleveres til genbrug.

Problemer med hundeejer

Selvom folk tager deres affald med hjem, ja så er der et problem med hundeejerne.
”Det har knebet lidt for enkelte hundeejere, idet vi har set, at der efterlades enkelte fyldte hundeposer ved indgangene eller på borde og bænke. Såfremt man som hundeejeren ikke ønsker at transportere hundeposen hen til sin egen skraldespand, så skal man lade være med at samle afføringen op. Det er nemlig ulovligt at smide en pose i skoven herunder også at lægge den ved udgangen af hundeskoven,” siger Kim Søderlund
Når styrelsen også har fjernet skraldespandene fra P-pladserne, så skyldes det, at der i disse stativer i stigende grad blev lagt husholdningsaffald og andet affald, som ikke har noget med skovturen at gøre.

Publiceret 02 May 2011 08:00