Skanning af hjertet er vigtig for at få stillet en diagnose, og Hjerteforeningen kræver derfor handling fra regionerne.

Skanning af hjertet er vigtig for at få stillet en diagnose, og Hjerteforeningen kræver derfor handling fra regionerne.

Hjertepatienter venter uacceptabelt længe

Tre måneder. Så lang kan ventetiden til en hjerteskanning i Region Hovedstaden være. Hjerteforeningen anbefaler, at alle hjertepatienter tilbydes en undersøgelse af hjertet inden for en måned

Tre måneder. Så lang kan ventetiden til en hjerteskanning i Region Hovedstaden være

Ventetiderne på hjerte-skanning i Region Hovedstaden er stadig et stykke fra et acceptabelt niveau. 

Værst ser det ud på Glostrup Hospital, hvor ventetiden er oppe på tre måneder.
Gennemsnitligt må borgere i Region Hovedstaden vente syv uger på at komme til en forundersøgelse for en hjertesygdom og dermed få stillet en diagnose. Det viser de seneste ventelisteopgørelser fra Sundhedsstyrelsen, som Hjerteforeningen har analyseret.

Gennemsnittet på de syv uger dækker over store udsving. Mens der i Gentofte stort set ikke er ventetid, skal hjertesyge i Glostrup vente i 13 uger.

De vedvarende lange ventetider og de store forskelle frustrerer Inge Vestbo, administrerende direktør i Hjerteforeningen.

"Nogle hjertepatienter lever i uvished i alt for lang tid, hvilket giver anledning til utryghed og frustration og kan medføre, at de kommer for sent i behandling. Det kan man ikke byde folk, der frygter for deres helbred og liv. Hvis man har en konstant lang ventetid, er der jo ikke tale om ressourcemangel men om dårlig planlægning og dermed dårlig ledelse af hospitalerne," siger Inger Vestbo.

Publiceret 03 May 2011 09:44