Den store gravemaskine er i fuld gang med at fjerne det øverste jordlag, således at arkæologer kan starte deres arbejde i lerlaget. Foto: Claus Beyer

Den store gravemaskine er i fuld gang med at fjerne det øverste jordlag, således at arkæologer kan starte deres arbejde i lerlaget. Foto: Claus Beyer

2000 år gamle gårde udgraves i Nordsjælland

To gårde fra tiden omkring Kristi fødsels udgraves af arkæologer fra Hørsholm Egns Museum i disse dage i Niverød

Af
Af Claus Beyer

To gårde fra tiden lige omkring Kristi fødsel skal udgraves, og resterne fra de to gårde ligger på den samme mark, kun 100 meter fra hinanden og kan have eksisteret samtidig. Det er også muligt, at den ene har afløst den anden, fordi man dengang flyttede gårdenes bygninger med jævne mellemrum, men uanset regner arkæologerne med, at udgravningen kan give ny indsigt i egnens historie.

Jernaldergårdene blev fundet ved en arkæologisk forundersøgelse allerede i 2005, hvor der var planlagt byggeri på stedet, men disse blev dengang skrinlagt. I december sidste år købte NCC så grunden, og nu ligger planerne klar for en kommende attraktiv villapark, der vil blive udbudt til salg i slutningen af maj.

Den arkæologiske forundersøgelse har afsløret spor af træbyggede langhuse, der har udgjort gårdenes hovedbygninger, samt rester af jordovne og gruber med affald fra husholdningerne, så som knogler fra gårdenes husdyr og store mængder skår fra ituslåede lerkar. Der er skår fra både grove forrådskrukker og fine kar og kopper, der er brugt under selve måltiderne.

På Holtebakken, hvor de to jernaldergårde er lokaliseret, er der i årenes løb gjort mange arkæologiske fund, og på sydsiden af Holtebakken, der hvor Kildehusene ligger i dag, udgravede museet for et par år siden en middelaldergård fra 1300-tallet, som har hørt til det ældste Niverød.

De arkæologiske udgravninger fortsætter frem til slutningen af juni måned.

Der er stor interesse omkring denne jordovn, hvor arkæologer starter der undersøgelser om godt otte dage, når Hørsholm Egns Museum har fået lavet en komplet fortegnelse af de gamle gårde. Foto: Claus Beyer

Der er stor interesse omkring denne jordovn, hvor arkæologer starter der undersøgelser om godt otte dage, når Hørsholm Egns Museum har fået lavet en komplet fortegnelse af de gamle gårde. Foto: Claus Beyer

null

Publiceret 04 May 2011 08:14