Borgere klager over nedlagt markvej til golf- og naturområde

Nedlæggelse af markvej som følge af kommunal procedurefejl skal være en sag for Miljø- og Naturklagenævnet, mener borgere

Af
Af Peter Klar

En gruppe Allerød-borgere har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over, at Allerød Kommune har tilladt, at en markvej mellem Vassingerød Landsby og det nye golf- og naturområde ved Scandinavian Golf Club er blevet nedlagt, selv om vejen er vist og indtegnet i den vedtagne lokalplan for området.

Ifølge klagerne er nedlæggelsen af adgangsforholdene ikke sket i overensstemmelse med §26a i naturbeskyttelsesloven, men udelukkende på grund af en procedurefejl hos kommunen, der ikke har forholdt sig til naturbeskyttelsesloven ved sagsbehandlingen.

Af klagen fremgår, at Allerød Kommune forpassede naturbeskyttelseslovens indsigelsesfrist på fire uger og dermed utilsigtet har godkendt nedlæggelsen, som de to private parter, henholdsvis ejeren af markvejen og selskabet bag den nye golfklub, som ejer det rekreative område, havde aftalt, idet anfægtelse af privatvejsloven kun kan ske som et privatretligt anliggende.

"Derved kan Allerød Kommune hverken anvende privatvejslovens §7 eller naturbeskyttelseslovens §26 til at opretholde adgangsforholdene og derved overholde den vedtagne Lokalplan 355," skriver Christian von der Recke på vegne af de klagende borgere.

"Da Allerød Kommune har været vidende om sagen siden 2007, hvor vi første gang gør Allerød Kommune opmærksom på konsekvenserne af procedurefejlen, og til dato, hvor det rekreative område er åbnet for offentligheden, og desværre ikke formår at overholde den vedtagne Lokalplan 355, er det nu en sag, der skal behandles af Miljø- og Naturklagenævnet," skriver Christian von der Recke.

De klagende borger mener, at adgangsforholdene skal reetableres, således at der er brugbar adgang for både gående, cyklister og ryttere for enden af Vassingerød Bygade til golf- og naturområdet på Olden.

"En alternativ trampesti kan ikke anvendes, da det ikke er foreneligt, hvorfor kommunen må ekspropriere stykket til gendannelse af vejen," mener borgerne.

Publiceret 05 May 2011 12:06