Den sociale ulighed stiger i Nordsjælland

En uddannelse og et job er vejen til et sundere liv

Af
Martin Warming

Martin Warming

Den sociale ulighed stiger fortsat i Region Hovedstaden.

En ny undersøgelse viser, at der er stor social ulighed i blandt andet rygning og daglig bevægelse. Der er eksempelvis mere end fire gange så mange, der ryger blandt de kortest uddannede i forhold til borgere med en lang uddannelse.

Samtidig er der dobbelt så stor hyppighed af borgere, der ikke bevæger sig mere end 30 minutter om dagen blandt borgere uden erhvervsuddannelser sammenlignet med borgere med en lang videregående uddannelse.

Ungerne skal ikke køres
Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) er bekymret over resultaterne i den nye undersøgelse.

"Ulighed i sundhed er et af sundhedsvæsenets helt store udfordringer. Især fordi vi har indrettet os på en måde, så vi sidder alt for meget og bevæger os alt for lidt. Det er en hel kultur, vi skal have ændret. Hverdagen skal være meget mere fuld af naturlig bevægelse, så vi for eksempel ikke behøver at hente og bringe vores børn i bilen," siger regionsrådsformanden i en pressemeddelelse.

Færre rygere
Der er dog også positive tendenser i den nye undersøgelse, der viser, at andelen af daglige rygere er faldet i samtlige uddannelsesgrupper. Men hvor undersøgelsen viser et fald daglig rygning blandt borgere i beskæftigelse og pensionister på henholdsvis to procent og fire procent, viser en ikke ændringer for borgere uden for arbejdsmarkedet.

"Vi er nået så langt med både kampagner og rygelov. Men det er noget, der tyder på, at vi ikke kan nå mere ad den vej, hvis vi vil gabet i uligheden til livs. Af få en uddannelse og have et arbejde betyder rigtigt meget. Vi skal på den ene side arbejde målrettet med med dette og på den anden side lave målrettede ting, der bidrager til en positiv sundhedsadfærd. Det kan være for eksempel at lette adgangen til motion og bevægelse ved at lave flere cykelstier," siger Lise Müller (SF), der er formand for Udvalget vedrørende ulighed i sundhed.

null

Publiceret 05 May 2011 11:55