Frikommuner kæmper med tidsfrist

Fredensborg vil bede om udsættelse, så man kan nå at gennemarbejde planerne for fremtiden som frikommune

Af
Pernille Kristensen

Som en af ni kommuner er Fredensborg blevet godkendt af Indenrigsministeriet som frikommune i de næste fire år. Hvad de fire år skal bruges til at eksperimentere med, arbejdes der intensivt med oven på godkendelsen.

Imidlertid kniber det allerede nu med at leve op til de deadlines, som ministeriet har givet for forløbet. Således må borgmester Thomas Lykke Pedersen erkende, at man ikke kan nå at sende en uddybet konkretisering af de projekter, Fredensborg ønsker at sætte i vandet, inden 27. maj, som Indenrigsministeriet har angivet som afleveringsdato.
"De færreste kan nå fristen, så derfor har de ni kommuner besluttet at bede om en udsættelse af fristen, så vi også kan nå at få det igennem fagudvalgene," forklarer Thomas Lykke Pedersen.

Stor opgave

Problemerne med at nå den satte deadline skyldes dels, at Fredensborg Kommune først fik den ministerielle vejledning midt i påsken, og at det er en omfattende opgave med mange personaleresurser at få nedfældet, præcis med hvad og hvordan man vil gå i gang med realiseringen af de muligheder, som det giver at være frikommune. Til det er der bl.a. planer om at oprette et frikommunesekretariat, hvor de relevante medarbejdere på rådhuset samles, så indsatsen koordineres nemmere.

Borgmesteren håber derfor, at ministeriet vil acceptere en afleveringsfrist i slutningen af juni i stedet.
null

Publiceret 06 May 2011 10:30