Hillerød er enige med regionen, miljøministeren og tranportsministeren om den fremtidige placering for det nye superhospital.

Hillerød er enige med regionen, miljøministeren og tranportsministeren om den fremtidige placering for det nye superhospital.

Parterne enige om placeringen af det nye hospital

På et møde torsdag var der enighed blandt kommunen, regionen og minstrene om placering af Nordsjællands nye superhospital ved Overdrevsvejen i Hillerød

Torsdag eftermiddag mødtes parter fra Hillerød Kommune og Region Hovedstaden med miljøministeren og transportministeren for at drøfte, hvor det nye hospital skal placeres. Parterne blev enige om at arbejde videre med, at det nye hospital og stationen skal ligge ved Overdrevsvejen.

Hillerøds borgemster Kirsten Jensen (S) er glad for, at alle parter nu tilslutter sig kommunens ønske om at placere hospitalet ved Overdrevsvejen:

"Overdrevsvejen er den bedste placering. Her mødes vej og baner og dermed er den trafikale tilgængelighed optimal for hele hospitalets optageområde. Den vigtigste adgangsvej er på plads fra byggestart, og en ny station kan forbinde s-bane med lokalbane. At vi nu er kommet frem til en endelig placering betyder, at vi kan begynde planlægningen for området, så vi har det nødvendige grundlag for at sætte byggeriet i gang, herunder den byudvikling, der kommer syd for Hillerød,? siger hun.

null

Publiceret 06 May 2011 10:00