Hvert år tiltrækker Aarhus School of Engineering forskere og studerende fra hele verden, som vil vide mere om vindteknologi. Arkivfoto fra Ingeniørhøjskolen Aarhus.

Hvert år tiltrækker Aarhus School of Engineering forskere og studerende fra hele verden, som vil vide mere om vindteknologi. Arkivfoto fra Ingeniørhøjskolen Aarhus.

Forsker forudsiger fejl hos vindmøller

Indisk forsker på Ingeniøsrhøjskolen i Aarhus udvikler model, der kan afsløre fejl hos vindmøller og give milliardbesparelser

Badrinath Veluri fra Indien er ph.d.-studerende ved Aarhus School of Engineering og har i de seneste år arbejdet med at udvikle en ny beregningsmodel, der kan detektere fejl hos vindmøller. Han har netop modtaget en pris for præsentationen af de opsigtsvækkende resultater på den international konference Applied Mechanics 2011 i Tjekkiet.
"Jeg ved godt at mit arbejde er interessant – også kommercielt. Det har store økonomiske konsekvenser, når en vindmølle har driftstop," siger Badrinath Veluri, der for fire år siden sagde sit job op i den indiske vindmøllebranche for at komme til Danmark og forske.
Hvert år har vindmølleindustrien store udgifter på reparation af vindmøller. Problemet er vokset i takt med, at møllerne er blevet større og kraftigere. Samtidig produceres i dag flere og flere offshore vindmøller, som giver nogle meget dyre reparationsomkostninger.
"Det er enormt dyrt, når en vindmølle går i stykker. Det handler både om tab af strømproduktion, men også om at det er besværligt at reparere langt ude på havet," siger Badrinath Veluri.
Alle vindmølleproducenter har deres egne fejlberegningsmodeller, men Badrinath Veluri stiller nu helt ny viden til rådighed for industrien.

Hvordan påvirker vinden

"Jeg har lavet en model, der giver meget præcise matematiske beskrivelser af vindens påvirkninger. Det gør det meget nemmere at forudsige konsekvenser af forskellige former for belastning. Det er vigtig generisk viden, som vindmølleproducenterne kan bruge til at udvikle deres egne unikke løsninger inden for murene," forklarer han.
I sit ph.d.-studium har han gennemført en lang række detaljerede undersøgelser af, hvad der sker i vindmøllens system, når den udsættes for forskellige typer af vindpåvirkninger. Og det er meget komplekse forhold, der optræder, når tre vinger bevæger sig i et roterende koordinatsystem, når hver vinge har forskellig position, når vindhastigheden er højere på øverste vinge end på nederste, og når der for eksempel opstår et vacuum.
"Jeg har undersøgt, hvad der sker, når vinden rammer vingen på forskellige måder, hvilke vibrationer det giver, og hvordan det påvirker hovedaksen, generatoren og gearkassen. Og jeg har udviklet en matematisk model, der kan give en pålidelig tilstandsovervågning af den enkelte mølle."
Fejldetektion er i dag et vigtigt element i vindmølleproducenternes konkurrencedygtighed. Færre fejl kan give milliardbesparelser, bedre lønsomhed, højere kvalitet og store fordele på et stadig mere intenst globalt marked for vind. De alvorligste fejl på vindmøller opstår typisk i gearkassen eller hovedlejerne.

null

Publiceret 13 May 2011 09:00