Modelfoto

Modelfoto

Regional klimastrategi et skridt videre

Efter klimaseminar arbejdes der videre med tanker, der kan gøre hovedstaden mere klimavenlig

Af
Pernille Kristensen

Klimaet kender ingen grænser - slet ikke kommunegrænser. Derfor er de 29 kommuner i hovedstadsregionen gået sammen om at udarbejde en fælles klimastrategi.
I front for arbejdsgruppen, der skal arbejde både opad og nedad i det politiske system, er Fredensborgs borgmester Thomas Lykke Pedersen, der forleden officielt kunne sparke processen i gang ved et fælleskommunalt seminar.
“Det er vigtigt for mig, at strategien ikke bliver et støvet dokument, men derimod en handlingsorienteret klimastrategi med konkrete og realistiske forslag, som vi ude i kommunerne og i regionen kan arbejde videre med og implementere,” understregede Thomas Lykke Pedersen.

Skal være elbilparat

Her i starten af processen handler det først og fremmest om at definere, hvilke emneområder kommunerne med fordel kan samarbejde om. Det gav Thomas Lykke Pedersen også nogle bud på ved seminaret.
Ifølge ham kan der med fordel tænkes i overordnet varmeplanlægning, samarbejde omkring klimaændringer og ekstremregn, kampagner for at nedsætte CO2-udslippet, og at erhvervslivet får gode betingelser for at sætte initiativer i værk, der gavner miljøet.
“Og så skal hovedstadsregionen være den første, der bliver elbilparat. Hvis vi skal rykke, er det afgørende, at vi ikke sidder i hver vores kommune og nusser med en-fem elbiler, men at vi går sammen om den kommende elbilinfrastruktur, deling af viden og erfaringer, indkøbspolitik og ikke mindst drift og vedligeholdelse,” pointerede han.

Kan spare CO2

Trafikløsninger er i forvejen på den regionale dagsorden, hvor COWI eksempelvis netop har udviklet en rapport om bl.a. samkørsel, der viser, at der er stort potentiale både for miljøet og pengepungen.
En investering på en million kroner i bedre koordinering af pendlerne, så fem procent af regionens bilpendlere samles i grupper á fire, vil kunne reducere CO2-udslippet med 146.300 ton om året.

Det gør samkørsel til det mest omkostningseffektive initiativ med en pris på blot syv kroner for at spare ét ton CO2.
Cowi-analysen indgår som en del af det omfattende analysearbejde, som danner grundlag for den regionale klimastrategi, og Thomas Lykke Pedersen ser frem mod det videre arbejde.
“Jeg håber meget, at vi med en fælles klimastrategi kan gøre en forskel, så vi i hele hovedstadsregionen står bedre rustet til at håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne.”

Publiceret 14 May 2011 10:00