PCB er en gift, der formentlig findes i en del kommunale bygninger. Nu vil Greve Kommune have klarhed over omfanget.

PCB er en gift, der formentlig findes i en del kommunale bygninger. Nu vil Greve Kommune have klarhed over omfanget.

200.000 til at jage miljøgifte i bygninger

Greves kommunale ejendomme skal undersøges for miljøgiften PCB. Det besluttede byrådet i Greve på et møde tirsdag, hvor man frigav 200.000 kroner til undersøgelsen

Greve Byråd vil have klarhed over, om der er PCB i kommunens bygninger – og i givet fald hvor og hvor meget. Det står klart efter Byrådsmødet tirsdag, hvor Byrådet afsatte 200.000 kroner til PCB-undersøgelser.

PCB er en farlig miljøgift, der blev benyttet som blødgøringsmiddel i byggematerialer i perioden 1950 – 1977, hvorefter det blev forbudt. Eftersom mange kommunale ejendomme er bygget eller renoveret i den periode, er der risiko for, at der er PCB i bygningerne. Det er især lim og fuger, der indeholder PCB.

Formand for Greve Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Brian Hemmingsen er glad for at der sættes hurtigt ind med undersøgelse af problemets omfang. 

”Vi planlægger at foretage undersøgelserne i perioden mellem juni og august, og så skal vi analysere resultaterne. I september udarbejder vi så en handlingsplan i samarbejde med eksperter fra et rådgivende firma. Det er vigtigt at få skabt et overblik over problemets omfang og få sat ind, der hvor det er nødvendigt,” siger Brian Hemmingsen.

PCB kan være med til at skabe sundhedsskadeligt indeklima, og det mistænkes blandt andet for at påvirke immunforsvaret og indlæringsevnen hos mennesker, der er eksponeret for det.
”Vi lever med nogen fortidens synder her, der skyldes, at man desværre ikke vidste, hvor farligt PCB var, dengang det blev brugt. Nu er vi klogere, og vi handler derefter. Vi skal af med det farlige stads,” siger Brian Hemmingsen.


null

Publiceret 25 May 2011 08:43