De tre borgmestre Ib Terp, Brøndby, Ole Bjørstorp, Ishøj og Henrik Rasmussen, Vallensbæk glæder sig til at hoppe i Strandparkens badevand. Vandkvaliteten i Strandparken er rigtig god, og med det nye varslingssystem, kan man altid tjekke den aktuelle status. Foto: Ishøj Kommune.

De tre borgmestre Ib Terp, Brøndby, Ole Bjørstorp, Ishøj og Henrik Rasmussen, Vallensbæk glæder sig til at hoppe i Strandparkens badevand. Vandkvaliteten i Strandparken er rigtig god, og med det nye varslingssystem, kan man altid tjekke den aktuelle status. Foto: Ishøj Kommune.

Check dit badevand

Badesæsonen rykker nærmere. Ny hjemmeside gør det let at checke vandet ved bl.a. Ishøj Strand

En ny fælles hjemmeside, der viser vandkvaliteten på strandene langs Øresundskysten går i luften 1. juni. I Køge Bugt er Brøndby, Ishøj og Vallensbæk strande repræsenteret.

Badevandsudsigten bygger på en computersimulering af badevandets kvalitet og orienterer på en hjemmeside om badevandsforholdene ved hjælp af grønne, gule og røde flag. I badevandsudsigten kan du også se en prognose for badevandets temperatur, strømforholdene og vejret i området omkring stranden. Hjemmesiden opdateres flere gange om dagen, og det giver en helt aktuel oversigt over badevandskvaliteten og endda en prognose nogle dage frem.

Fordelene ved det nye system
Der er to store fordele ved den nye hjemmeside. For det første får borgerne ét samlet sted, hvor de kan få badevandsinformationer - uafhængigt af hvilken kommune man bor i, og hvor man gerne vil på stranden. For det andet er det en "online" varsling – dvs. at den viser den aktuelle badevandskvalitet og siden opdateres hele døgnet.
"Det er en stor fordel for dem der vil bade i Strandparken, at de nu kan få et samlet overblik for alle strandene på ét sted og, at informationen er opdateret, så den viser den aktuelle tilstand. Ikke kun i sommermånederne men hele året, hvilket er godt nyt til vinterbaderne", lyder det i en fælles udtalelse fra borgmestrene for de tre kommuner, som Strandparken ligger i – Ib Terp, Brøndby, Henrik Rasmussen, Vallensbæk og Ole Bjørstorp, Ishøj, der også er formand for Strandparken.
Det nye varslingssystem er blevet til i et samarbejde mellem Brøndby, Ishøj og Vallensbæk kommuner og de tilhørende forsyninger, Strandparken I/S samt Spildevandscenter Avedøre. En række andre kommuner langs Øresundskysten er også tilsluttet systemet.

Hvor finder man det?
Den nye hjemmeside kan ses på www.oresund.badevand.dk. Du får badevandsudsigten frem ved at klikke på den valgte strand. Der vil også være link til hjemmesiden fra de tre kommuners hjemmesider, Strandparkens hjemmeside samt Spildevandscenter Avedøres hjemmeside.Sådan fungerer det

Badevandsudsigten bygger på en kombination af en model af vandets bevægelser samt aktuelle oplysninger om kloak-overløb og aktuelle vejrdata. Kraftige regnskyl kan medføre at der udledes spildevand til badevandsområder – det der kaldes overløb. Hvis der sker et sådant overløb, bliver der sendt en besked til modellen, som derefter beregner badevandskvaliteten, som koncentration og spredning af bakterier ved hver strand. Hvis vandet er fint vises et grønt symbol, som betyder at man godt kan bade. Hvis der er for mange bakterier ved en strand vises et rødt symbol, som betyder at badning frarådes. Badevandsprognosen giver ved hjælp af farvede flag en oversigt over badevandskvaliteten i dag og de følgende 3 dage.

Publiceret 27 May 2011 08:58