Sådan slipper du for rotter i huset

Rotter kan komme ind i dit hus og på dit loft af indgange, du ikke forestiller dig

Af
Af journalist Rikke Berg Fieschi

Bolius Boligejernes Videncenter

Hvis du oplever puslen og bump på loftet, gnaveri i madrester og plastikposer, kloaklugt og huller i græsset eller den udendørs flisebelægninger – ja, så har du muligvis rotter.

Og så er det med at sætte ind, for rotter kan lave en masse ravage - bl.a. ødelægge iso-lering og gnave i installationer - og så er de små bakteriebomber, der kan overføre syg-domme til mennesker med bakterier, de har med sig fra kloakkerne, skriver bolius.dk.

Hvorfor og hvornår kommer rotterne?

Rotter dukker særligt op i huse og etageejendomme efter skybrud og oversvømmelser, hvor rotterne simpelthen skylles ud af kloakkerne og derfor er desperate efter nye steder at bo.

Men også efter de første frostnætter i oktober søger rotterne ind i de lune huse.

Det første du skal gøre er at kontakte din kommune. Du har altid pligt til at anmelde det til Teknisk forvaltning i din kommune, hvis du har mistanke om rotter.

De vil så sende professionelle ud for at vurdere, hvad der præcis skal gøres i dit tilfælde. I mellemtiden kan du selv sætte ind de oplagte steder.

Stop rotterne i at komme ind – og ud

Hvis rotterne ikke kan komme ud fra dit hus, er der større sandsynlighed for, at de går i de fælder, du opstiller. Og når de ikke kan komme ud, kan nye rotter heller ikke komme ind.

Her giver Bolius Boligejernes Videncenter otte gode råd til, hvordan du undgår rotter i din bolig:

Placér et gitter på faldrørsudluftningen. Faldrørsudluftningen er et rør koblet til dit hus afløbsinstallation, som stikker op af taget og modvirker undertryk i afløbsinstallationen.

Faldrørsudluftningen har direkte adgang til kloakken og er en af de hyppigste årsager til rotter i huset. Sikr dig derfor, at der sidder et lille gitter for enden af røret, så rotterne ikke kan komme op den vej.

Hvis der ikke er et gitter, kan du forme en kugle af hønse-net og sætte ned i røret. Sæt evt. hønsenetskuglen i spænd ved at sætte en skrue på tværs gennem røret og gennem nettet, så rotten ikke kan skubbe det op.

Klip bevoksning ved huset ned. Hække, klatreplanter, træer og lignende skal klippes ned, så de er mindst 70 cm fra tag og tagrende. Er de tættere på, kan rotterne klatre op ad buskadset og ind til huset.

Sæt hønsetråd i nedløbsrør. Rotterne kan klatre op på tagrende og tag gennem ned-løbsrør og komme ind i huset via tagenden. Derfor er det en god idé at putte sammenrul-let hønsetråd ind i nedløbsrørene.

Form en lille rulle af hønsetråd, der passer ind i ned-løbsrøret og stop den ned i toppen af røret. Du kan også bruge en rest tråd-havehegn.

Fastgør afløbsriste i huset. Normalt er der en vandlås på alle afløb, som rotter kun sjældent vil gå igennem.

Men i ældre huse kan vandlåsen mangle, og her er det en særlig god idé at sætte afløbsristene fast med skruer, så rotterne ikke kan skubbe dem op og komme ind i huset den vej. En rotte kan løfte 1,2 kilo på sin vej op!

Installér rottespærrer i afløbsrør. Hvis rotter gentagne gange kommer op igennem din vandlås, kan rottespærrer være den eneste løsning. Men de er forholdsvist dyre at mon-tere, du skal regne med 2.000–3.000 kr., og du skal selv betale.

Pas på med fuglefodring. Når du fodrer fugle, fodrer du lige så meget rotter. Hvis du gerne vil fodre fugle i din have, så nøjes med at hænge mejsekugler op i en kort snor på en tynd gren, så rotterne ikke kan holde fast på grenen. Fodr aldrig fuglene på jorden.

Undgå rod ved huset. Rotter kan godt lide gemmesteder. Så undgå rod og byggemate-rialer særligt op ad huset.

Tjek huset igennem. Er kloakker, afløb og nedløbsbrønde tætte? Er ydermurer, døre, vinduer og tag tætte? Er ventilationsriste i sokkel og mur hele og lavet i et materiale, som rotter ikke kan gnave igennem - fx galvaniseret stål?

Sådan fanger du rotterne

Få fat i rottefælder fra din kommune. Placér rottefælder dér, hvor du kan høre eller se efterladenskaber fra rotterne.

Kan du fx høre rotter på loftet, skal du placere fælden på det sted, lyden kommer fra. Har du loft til kip, bliver du nødt til at løfte en tagplade og sætte fælden ind under taget, skriver Bolius.

Husk at binde fælden fast med en snor. På den måde risikerer du ikke, at rotten stikker af med fælden og dør et sted, hvor du ikke kan fjerne den.

Skal du bruge gift?

Hvis du ikke kan få has på rotterne med fælder, kan gift være nødvendigt.

Gift har dog den ulempe, at du ikke kan kontrollere, hvor rotterne dør og dermed ikke altid kan få dem fjernet.

En død rotte, kan give en forfærdelig stank i op til tre uger, og lugten kan sætte sig i fx husets gulvbrædder. En død rotte kan desuden tiltrække fluer.

Nogle skadedyrsbekæmpere vil derfor bede dig underskrive en erklæring på, at du er indforstået med lugtgener, hvis de skal lægge gift ud.

Publiceret 08 October 2011 11:00