Vindrossel med et bær af hvidtjørn i næbbet. Hvidtjørnen er et godt fugletræ, der får mange bær og giver god beskyttelse for rovdyr på grund af den tætte og tornede vækst. Foto: Lars Gejl, Biofoto, Scanpix.

Vindrossel med et bær af hvidtjørn i næbbet. Hvidtjørnen er et godt fugletræ, der får mange bær og giver god beskyttelse for rovdyr på grund af den tætte og tornede vækst. Foto: Lars Gejl, Biofoto, Scanpix.

Få et rigt fugleliv i haven

En fuglevenlig have er meget mere end et foderbræt. Her får du Haveselskabets tips til, hvordan du får flere forskellige fugle i haven ved at indrette med fuglevenlige træer og buske

Af
Af Gusta Clasen

Haveselskabet

Fugle giver liv i haven, ikke mindst om vinteren, hvor planterne er gået i dvale. Du kan lokke mange forskellige slags fugle til ved at indrette din have med træer og buske, som fuglene kan lide.

Variation er et kodeord for en god fuglehave, mener gartner og landskabsarkitekt Jesper Carl Corfitzen fra Haveselskabets rådgivning.

"Hvis du gerne vil tiltrække mange forskellige slags fugle til din have, handler det ikke om at plante ét ideelt fugletræ men om at skabe en stor variation af planter. Der skal både være høje og mellemhøje træer, hvor fuglene kan holde udkig, og tætte krat af lavere buske og hække, hvor de kan bygge reder og skjule sig," siger Jesper Corfitzen fra Haveselskabet.

Lige fra det tidlige forår og til hen på sommeren skal der være planter, der blomstrer og tiltrækker insekter. Og fra sommer og til langt han på vinteren skal der være bær og frugter.

Solsort på udkig i skovfyren

Høje træer på 10 til 30 meter er vigtige i en fuglevenlig have. Det kan Jesper Corfitzen skrive under på:

"I min have har jeg mange høje træer, og de er populære hos fuglene. Morgen og aften ser jeg fuglene sidde højt oppe i træerne, hvor de kigger sig omkring, før de flyver videre ned i haven for at søge føde. Solsorten sidder højt til vejrs i min skovfyr og synger, skovduen bygger rede i træet, og fasanerne slår sig ned på grenene for at sove," fortæller han.

Selv i villakvarterer bør der være et højt træ i cirka hver femte have. Men de skal selvfølgelig plantes på en måde, så de ikke genererer naboerne.

Udover skovfyr, anbefaler Jesper Corfitzen: Fuglekirsebær, hæg, valnød og eg, som høje træer der er egnede i villahaver.

Dyrk ekstra bær til fuglene

En god fuglehave skal dog også rumme flere mindre træer, som giver forskellige slags føde og skjulesteder. Jesper Corfitzen anbefaler bl.a. bærmispel, paradisæble, røn, hassel og hyld, som er smukke, små træer.

De får alle bær, frugter eller nødder, der giver føde til fuglene. Fuglenes yndlingsbær forsvinder hurtigt, men de knap så attraktive bær er lige så vigtige, da de fungerer som fødereserve sidst på vinteren.

"Fugle elsker desværre også ribs, hindbær, jordbær og vindruer ligesom mennesker, så det kan være svært at få bærrene i fred. Men du kan jo plante en ekstra frugtbusk eller en ekstra række jordbær til fuglene og smide net over dem, du vil have for dig selv," foreslår Haveselskabets haveekspert.

Torne sikrer mod rovdyr

Fugle har også brug for tætte buskadser og hække, hvor de kan bygge reder og søge skjul i fred for katte, spurvehøge og andre rovdyr.

De allerbedste buske er dem, der har stikkende torne fx ildtorn, vilde roser, brombær, almindelig ene eller hvidtjørn. En tæt tjørnehæk giver beskyttelse til mange fuglereder.

"Tjørnehække er dog ikke så almindelig mere, måske fordi de stikker slemt, når de skal klippes. Som hæk kan jeg i stedet anbefale bøg. En bøgehæk beholder bladene hele vinteren, og giver derfor fuglene god beskyttelse mod både rusk og rovdyr," siger Jesper Corfitzen fra Haveselskabet.

Jesper Corfitzen oplever selv, at det rige fugleliv giver haven liv og en dynamik, som han nødigt ville undvære:

"Jeg nyder at gå ud på terrassen med morgenkaffen og opleve fuglekvidderet, inden jeg tager på arbejde. Men fuglene hjælper mig også mere direkte ved at fange mange skadedyr. Jeg ser dem ofte hoppe rundt i roserne om sommeren på bladlusejagt."

I Haveselskabets magasin "Haven" kan du læse mere om, hvilke planter der trækker flere fugle til din have. Du får magasinet ved at melde din ind i Haveselskabet.

Sådan får du flere fugle i din have

Plant mindst ét højt træ i haven, hvis der ikke er et i en af nabohaverne. Plant træer og buske med bær, frugter, nødder eller blomster, der tiltrækker insekter. Sørg for en stor variation af planter, så der er føde til fuglene hele året.

Tætte hække og buskadser giver gode redepladser og skjulesteder. Buske med torne giver ekstra beskyttelse mod rovdyr. Stedsegrønne træer og buske giver ly og læ om vinteren.

Sæt redekasser op. Sørg for, at der er vand i haven i form af et lavvandet bassin eller et fuglebad.

null

Publiceret 24 December 2011 10:00