A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers "Fond til almene Formål" har endnu en gang bevilget en omfattende økonomisk støtte til KFUM's Sociale Arbejde i Esbjerg.

A.P. Møller i julehumør:

Giver 8,4 millioner til unge hjemløse

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers "Fond til Almene Formål" har igen bevilget et kæmpe beløb til KFUM's Sociale Arbejde i Esbjerg

Af
/rwe

Der er ikke noget at sige til, at de er glade hos KFUM i Esbjerg.

En ordentlig pose penge er nemlig sendt fra A.P. Møller Fonden, og det betyder at KFUMs Sociale Arbejde nu bygger 15 nye og tidssvarende boliger i Esbjerg til unge mellem 18 og 29 år, som af psykosociale årsager og-eller på grund af misbrugsproblemer er hjemløse eller truet af hjemløshed. Det skriver Lokalavisen Budstikken Esbjerg.

Støtten fra A.P. Møller Fonden er på intet mindre end 8,4 millioner kroner, mens bygge- og etableringsudgifterne til hele projektet er beregnet til 19,8 millioner kroner.

Realkredit Danmark har givet tilsagn om et 30-årigt lån på 11,4 millioner kroner og med støtten fra A.P. Møller Fonden er projektet nu fuldt finansieret og kan blive gennemført, som det er planlagt.

"Jeg er dybt taknemmelig for, at A.P. Møller Fonden endnu en gang har set positivt på en henvendelse fra os. Jeg er meget glad for, at en af de største fonde i Danmark udviser et så tydeligt socialt medansvar for de socialt mest udsatte. Det betyder rigtig meget for alle de mange frivillige og ansatte i landsorganisationen, at vi modtager en sådan anerkendelse," siger generalsekretær Lars Rahbek.

Skjoldbo får dem

De 15 boliger samt fællesfaciliteter og kontorer er planlagt til at stå færdige i forsommeren 2012, og det bliver ifølge Lokalavisen Budstikken Esbjerg pensionatet for hjemløse i Esbjerg, Skjoldbo, som får dem.

Skjoldbo er godkendt som midlertidigt bosted for unge hjemløse, og i tæt samarbejde med Esbjerg Kommune skal bostedet sikre de unge en professionel hjælp i form af udredning af boligsituation, sund mad, økonomisk rådgivning, samtaler, aktiviteter og hjælp til at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Målet er kort sagt at bringe de unge ud af deres akutte komplekse situation og hjælpe dem tilbage til et normalt liv.

Det er ikke første gang, A.P. Møller Fonden støtter KFUMs Sociale indsats for de mest udsatte. Fonden har tidligere bidraget ved at give støtte til byggeriet af KFUMs Sociale Arbejdes kollegium for hjemløse, der i dag huser og hjælper 48 hjemløse.

Publiceret 24 December 2011 14:00