Omstridt sendemast bliver stående

I aften sættes der punktum i sagen om mobilsendemasten i Vangede

Af
Af Mikael Østergaard

Naboerne til den 33 meter høje mobilsendemast, der er opstillet på Grusbakken 26 i Vangede, har protesteret og vil have masten flyttet, men meget tyder på, at den får lov til at blive stående.

Sagen er på dagsordenen på Byplanudvalgets møde i aften, og her indstiller Plan og Byg, at den nuværende placering skal bibeholdes.
Vurderingen er, at Telia-masten ikke medfører væsentlige skyggegener for naboerne, og at placeringen er den mest optimale i forhold til de områder, sendemasten skal dække.
Ifølge Plan og Byg kan det dog ikke afvises, at vindpåvirkninger på mastens installationer kan medføre støjgener.

Det kuriøse i sagen er, at masten står i et erhvervsområde i Gentofte Kommune få meter fra villakvarterer i både Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe. De to protestskrivelser med i alt 112 underskrifter kommer derfor fra villaejere i de to nabokommuner.

null

Publiceret 04 January 2012 11:00