Uanset om blokkene i Farum Midtpunkt skal renoveres eller rives ned, så skal alle PCB-fuger og de forurenede byggematerialer skæres fra og håndteres som farligt affald, siger planudvalgsformanden.

Uanset om blokkene i Farum Midtpunkt skal renoveres eller rives ned, så skal alle PCB-fuger og de forurenede byggematerialer skæres fra og håndteres som farligt affald, siger planudvalgsformanden.

Farligt byggeri:

'PCB-fuger skulle fjernes uanset hvad'

Planudvalgsformand afviser Venstres udspil og fastholder renoveringsplanen for Farum Midtpunkt

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Al snak om at droppe renoveringsplanen for blok 46 i Farum Midtpunkt og i stedet rive blokken ned afvises af planudvalgsformand John Ingemann Allentoft (Kons.).
Som omtalt på furesøavis.dk har Kurt Bork Christensen bebudet på Venstres vegne at ville fremlægge et forslag om nedrivning af den PCB-plagede blok, efter det er kommet frem at beboerne har fået langt mere PCB i blodet end den øvrige befolkning.
"Den foreslåede prøverenovering af Blok 46 i Farum Midtpunt er en langt mindre omkostningstung metode end en total nedrivning og efterfølgende genopbygning af de 295 lejligheder i Birkhøjterrasserne. En total nedrivning ville alligevel indebære, at PCB-fugerne skulle fjernes på tilsvarende måde som ved renoveringen", siger John I. Allentoft.

Han gentager tidligere argumenter med, at det ifølge både kommunens og KABs beregninger vil koste mellem to og tre gange så meget at rive ned og genopbygge end at renovere.

Vil ikke finansiere

"Landsbyggefonden vil ikke finansiere en nedrivning og genopbygning, sålænge renoveringsløsningen ikke er afprøvet. Vi må i den forbindelse heller ikke overse den økonomi, der er forbundet med en nedrivning af blokkene på Birkhøjterrasserne. Uanset om blokkene skal renoveres eller rives ned, så skal alle PCB-fuger og de forurenede byggematerialer skæres fra og håndteres som farligt affald. Boligselskabet ”spilder” derfor ikke penge ved at renovere en blok for derefter tage stilling til, om resultatet er godt nok”, siger John Ingemann Allentoft.

Han lover, at Furesø Kommune som tilsynsførende myndighed har et stort fokus på, at sundhedsmyndighedernes regler og embedslægens anbefalinger overholdes.

"Den seneste undersøgelse, der viser et forhøjet indhold af PCB i blodet hos de undersøgte beboere, bekræfter endnu engang, at den igangsatte renovering er nødvendig og bør fortsætte. Ingen beboere kommer til at flytte ind i de renoverede lejligheder, med mindre sundhedsmyndighedernes krav er opfyldt. Det siger sig selv."

Baggrund

I september 2009 blev der konstateret høje værdier af PCB i 295 lejligheder i Birkhøjterrasserne i Farum Midtpunkt. Værdier, som klart overskred sundhedsmyndighedernes maksimalt tilladte værdier for PCB i indeluften.

Embedslægen har efterfølgende vurderet de sundhedsmæssige forhold for beboerne. På baggrund af embedslægens rådgivning har Furesø Kommune, som tilsynsmyndighed, pålagt boligselskabet at løse de konstaterede problemer med PCB i indeklimaet, og sikret at beboerne er fraflyttet deres boliger senest ved udgangen af 2012.

Efter omfattende forsøg med at finde en velegnet renoveringsmetode mener nogle af landets førende eksperter nu at have fundet den bedste løsning, som går ud på at fjerne fuger og skrælle den PCB-forurenede beton af. Efterfølgende varmes bygningerne op for at bringe PCB-niveauet endnu længere ned.

Er metoden en succes, vil den blive anvendt på de resterende fem blokke i Birkhøjterrasserne.
Furesø Boligselskab og beboerdemokratiet i Farum Midtpunkt har tiltrådt renoveringsforløbet, og et flertal i Furesø Byråd har godkendt KABs ansøgning om, at PCB-renovere blok 46 først.

Renoveringen af blok 46 går i gang den 1. februar 2012, og forventes færdig til oktober 2012.

null

Publiceret 16 January 2012 08:30