Markfirben.

Markfirben.

Biolog for en dag:

Tæl de sjældne mark-firben

Mark-firben skal registreres

Naturfredningsforeningen i Allerød og Furesø vil 12. maj registrere forekomsten af markfirben. Arrangementet starter på Barresøgård, Slangerupvej 29, 3540 Lynge, kl. 11.00.
Her vil deltagerne få en kort introduktion til markfirben. For introduktionen står  Alf Blume, formand for DN Furesø - og hvad han ikke ved om firben, er ikke værd at vide, som arrangørerne udtrykker det.
Efter introduktionen bevæger deltagerne sig ud i terrænet. Her får de tildelt et mindre område som skal observeres i 30-45 minutter. Senere mødes alle deltagerne igen på Barresøgård og aflægger rapport.
Markfirben var tidligere udbredt over hele Europa, men arten har været i voldsom tilbagegang og det vurderes, at den om end beskedne bestand i Danmark er af stor betydning for artens overlevelse. Danmark har ved at tilslutte sig EU's habitatdirektiv forpligtiget sig til at overvåge markfirben og beskytte dyret i dets naturlige udbredelsesområde, også selvom markfirben visse steder i Danmark lokalt er hyppigt forekommende.
Registreringen af markfirben i Nordsjælland er mange år gammel og ret mangelfuld.
I Danmark findes to arter af firben: Skovfirben (også kaldet almindeligt firben) og Markfirben. Markfirben kendes fra Skovfirben ved at være større (op til 15-20 cm. lange), kraftigere bygget med højt hoved og afrundet snude. Hannerne af Markfirben kan fra april til juni kendes på den kraftige grønne farve på hovedet og på kroppens sider. Der er størst chance for at se Markfirbenet, når det kommer frem for at solbade.
Det er en god ide at medbringe fotografiapparat og evt. en lille felttaburet samt drikkevarer. På Barresøgård serveres der kaffe og friskbagt brød.
Spørgsmål kan rettes til Alf Blume, Furesø DN, eller Lars Juel Sørensen, Allerød DN. I tilfælde af regnvejr er arrangementet aflyst.

null

Publiceret 06 May 2012 11:45