Allerød fik overskud på 104 millioner kroner i 2011

"Men det er helt afgørende for kommunens økonomi, at vi fremover fastholder den nuværende kurs med en stram økonomistyring og en forsigtig budgetlægning," siger borgmester Erik Lund.

Af
Af Peter Klar

Allerød Kommunes regnskab for 2011, der blev godkendt af byrådet torsdag 31. maj, viser et overskud på driften på 104 millioner kroner, og kassebeholdningen er i 2011 blevet forbedret med 75 millioner kroner.

"Det meget tilfredsstillende. Økonomien er bundsolid, og der er igen plads til udvikling. Det lykkedes med andre ord til fulde at gennemføre den nødvendige sanering af kommunens økonomi, som fulgte med finanskrisen og ramte alle landets kommuner,", siger borgmester Erik Lund, K.

"Men det er helt afgørende for kommunens økonomi, at vi fremover fastholder den nuværende kurs med en stram økonomistyring og en forsigtig budgetlægning. Ellers kan det hurtigt gå den gale vej igen," siger Erik Lund.

Regnskabet for 2011 viser, at de skattefinansierede nettodriftsudgifter - det vil sige alle udgifter fratrukket indtægter - udgjorde i 2011 1,1 milliard kroner.

Det er et fald på 64 millioner kroner og svarer til en negativ realvækst på 6,3 procent.

Faldet kan dels tilskrives de besparelser på knap 100 millioner kroner, som byrådet vedtog i oktober 2010.

Dels at der på en række områder har været et mindre forbrug end forventet.

På anlægssiden gik den største enkeltudgift på 8,5 millioner kroner til køb af jord til nye idrætsarealer ved Møllemoseanlægget.

Herefter kommer renovering af primært skoler (5,9 millioner kroner), istandsættelse af Slangerupvej (3,1 millioner kroner), tilbygning til Skovvang Børnehus (2,2 millioner kroner) samt cykelstier ved Kirkeltevej (2,1 millioner kroner).

Genopbygning af det tidligere plejecenter Solvænget efter branden kostede 19,8 millioner kroner, hvoraf forsikringsselskabet erstattede 18,3 millioner kroner.

Kassebeholdningen udgjorde ved udgangen af året 51,5 millioner kroner.

Det er samlet set en forbedring på 74,8 millioner kroner.

null

Publiceret 01 June 2012 10:47