Kommune:

Grøde i fjorden er helt normalt

Grøde svarende til et halvt vognlæs er løbet ud i fjorden. Det er under bagatelgrænsen, fortæller biolog

Af
Af Mette B. Sørensen

Mandag løb der omkring, hvad der svarer til et halvt vonglæs grøde ud i fjorden, efter at Egedal kommunes å-mand havde gjort sit arbejde.
Det fortæller biolog i Egedal Kommune, Thomas Oest.
"Et halvt vognlæs til Roskilde Fjord, det er ikke særligt meget grøde," siger han og fortsætter:
"Hvis vi mener, det er hensigtsmæssigt, fjerner vi grøden, men vi bliver nødt til at agere indenfor nogle bagatelgrænser. Ellers kommer vi simpelthen til at bruge for mange af borgernes penge på det."
Ifølge Thomas Oest blev der mandag skåret planter væk på en cirka 600 meter lang strækning svarende til et halvt vognlæs, der altså falder under bagatelgrænsen, for hvad man vælger at samle op.
Der er ikke nogle faste mål for, hvornår bagatelegrænsen er nået, det er ifølge biologen kommunens erfarne åmand, der tager den afgørelse.
"Når vi er forpligtiget til at slå grøden vil der altid løbe lidt ud," siger Thomas Oest.
Han fortæller, at det er et stort arbejde og en bekostelig affære at sætte net op og ikke mindst at samle grøden op.

Ingen grænser for grøde

Ifølge Thomas Oest er det ingen officielle grænser for, hvor meget grøde man må udlede i fjorde og have, ligesom der heller ikke er nogen, der holder øje med, hvor meget, der bliver udledt.
Kommunens biolog er ikke nervøs for, at at det halve vognlæs grøde vil have en synderligt negativ påvirkning på dyre og plantelivet i fjorden.
"Det er en miminal belastning i den samlede belastning af Roskilde Fjord. I det store billede vil det givetvis ikke have nogen effekt," siger han og fortæller, at kommunen fjerner mellem 160-250 tons grøde om året.
Da Lokalavisen fortæller, at det mandag eftermiddag var umuligt at sejle i åen, på grund af den meget grøde, fortæller Thomas Oest, at kommunens folk vil køre ud og kigger på, om der har samlet sig "klumper" af grøde i Værebro Å, som skal fjernes.

Publiceret 16 August 2012 07:00