Der var bred enighed blandt de fire politikere om, at noget må der gøres. (Foto: PR)

Der var bred enighed blandt de fire politikere om, at noget må der gøres. (Foto: PR)

MF'ere inviterer ålaug på besøg på borgen

Fire folketingspolitikere mødte torsdag op til rundvisning i ådalen og debat om vandplaner og randzoneloven - et arrangement der fik dem til at invitere ålauget og organisationen Bæredygtigt Landbrug ind på Christiansborg

Af
Af Mette B. Sørensen

Der var lagt op til en grundig gennemgang af mulige randzone og vandplans-konsekvenser, da folketingspolitikere og andre interessenter torsdag tog turen til Veksø.
Og de fremmødte blev da heller ikke snydt - hverken når det galdt folketingspolitikerne, der med egne øjne kunne konstaterer konsekvenserne af Christinasborg-politiken, eller det lokale ålaug og interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrud, der endte med at blive inviteret ind på den politiske højborg.
Halvt inde i arrangementet blev tidligere Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Henrik Høegh (V), tidligere socialminister, Benedikte Kiær, Mette Bock (LA) samt René Christensen (DF) nemlig enige om at få ålauget og Bæredygtigt Landbrug til at bede om foretræde for både fødevareudvalget og miljøudvalget for at fremlægge deres syn på randzonerloven og vandplanerne - og ikke mindst konsekvenserne af dem. Herefter vil de fire politikere kalde ministeren i samråd.
Arrangementet startede hos landmand Søren Vestergaard i Knardrup, der dels fremviste dele af den jord, der med vandplansdirektiverne er i fare for at komme til at stå under vand, samt fortalte om nogle jordprøver, han og ålauget for egen regning har fået foretaget. Prøver der viste kritisabelt høje værdier af stoffet Benzo(A)Pyren - ifølge ålauget - som følge af overløb af spildevand.

Vil bore i oversvømmelser

Og det var noget, der fangede politikernes opmærksomhed.
“Det er noget, der virkelig burde få de kommunale politikere op af stolen,” konstaterede Mette Bock (LA)
Imens den tidligere Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Henrik Høegh (V), mente, at det var noget de fremmødte folketingspolitikere måtte sørge for at ”bore lidt i”.
“Det er et kæmpe problem, det er man nødt til at tage dybt seriøst,” supplerede tidligere socialminister, Benedikte Kiær.
Også de manglende konsekvensvurderinger for randzoneloven og den vandhandleplan, der netop nu er i hørring, faldt de fire fremmødte christiansborgpolitikere for brystet.
“De konsekvensvurderinger, de skal laves, og pengene til dem skal findes, inden man ændrer så meget som et komma, sagde Henrik Høegh.
Hans kommentar faldt efter, at Søren Vestergård havde berettet om, at randzoneloven og den kommende vandhandleplan for planteavleren kan betyde en mistede årlig indtjening på næsten en million kroner som følge af oversvømmede jord.
Beregninger som Søren Vestergaard selv har måtte lave, selvom der ifølge EU-lovgivningen ikke må vedtages så vidtgående love som randzonelovgivningen og vandplanerne, før der er lavet tilbundsgående konsekvensberegninger af tiltagene.
Og den tidligee minister lagde hverken skjul på sit engagement eller ståsted i hele å-problematikken.
“Jeg tror ikke en døjt på overløbsbassiner. Her er det oplagt at lave dobbeltprofil med et tre gange så bredt vandløb,” sagde den tidligere minister ved bredden til Værebro Å og proklamerede:
“At sige, at det skal være godt for dyrelivet at stoppe gennemstrømningen, det er noget vås.”
Som tidligere minister for fødevarer, landbrug og fiskeri har Henrik Høegh dog i sin tid selv været med til startfasen af hele vandhandleplans direktivet og randzoneloven
Alligevel er han ikke tilfreds med resultatet.
“Dengang kunne vi ikke få lov til at indtænke de tekniske og intelligente løsninger, der var ikke en blåstempling af det. I dag er de intelligente metoder fagligt acceptret, så jeg synes, det er tåbeligt at holde fast i randzoneloven.”

MF'erne blev vist rundt flere forskellige steder i Egedal. (Foto:PR)

MF'erne blev vist rundt flere forskellige steder i Egedal. (Foto:PR)

Murene har været tykke

Efter tre timers gennemgang af arrangørernes udlægning af konsekvenserne ved manglende vandgennemstrømning og vedligeholdelse af å-løbene i Egedal i form af både oversvømmelser i Stenløse by og på landmændenes marker samt et møde med Mogens Petersen i Veksø, der på grund af værebro Å mangler græsningsplads til sine køer, kunne Benedikte Kiær konstatere:
“Det er vigtigt at få en fornemmelse for, hvad der sker udenfor borgens tykke mure, og i den her situation, må man sige at murene har været rigtig tykke.”

Publiceret 28 August 2012 06:00