Her ses Keld Stenlien Hansen, Formand for Værebro Ålaug, Søren Traberg Vestergaard næstformand for ålauget samt Claus Skov Madsen Agronom og vandløbsekspert og rådgiver for Værebro Å Ålaug på vej ind til udvalgsmødet.

Her ses Keld Stenlien Hansen, Formand for Værebro Ålaug, Søren Traberg Vestergaard næstformand for ålauget samt Claus Skov Madsen Agronom og vandløbsekspert og rådgiver for Værebro Å Ålaug på vej ind til udvalgsmødet.

Værebro Å-sag lander hos minister

Miljøministeren skal nu svære på spørgsmål omkring Værebro å og herunder også Egedal Kommunes rolle og ansvar i sagen

Af
Af Mette B. Sørensen

Miljøminister Ida Auken skal nu svare på spørgsmål om spildevandsproblematikkerne omkring Værebro Å, oversvømmelserne samt ikke mindst Egedal Kommunes rolle i sagen.
Det sker efter at repræsentanter fra Vandløbslauget for Værebro Ålaug har haft foretræde i Udvalget for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, hvor de har fremlagt deres syn på blandt andet oversvømmelserne af området og konsekvenserne ved de kommende vandplansdirektiver.
Udvalgsmedlemmerne blev nemlig så fanget af fremlæggelsen at de straks efter udvalgsmødet besluttede at miljøministeren skal kommentere på vandløbslaugets fremlæggelse.
Herunder skal miljøministeren "...redegøre for hvad der er kommunernes - her Egedal Kommunes - opgave og ansvar i situationer som den beskrevne, hvor landbrugsområder jævnligt er oversvømmet af vand indeholdende spildevand m.m. samt forsyningsselskabets rolle og ansvar henset til at kommunen er med ejer af forsyningsselskabet."
"Vi har spurgt ministeren, hvordan det kan stå på år efter år. Det kommer lidt bag på os," siger René Christensen (DF) formand for Udvalget for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, som personligt havde opfordret vandløbslauget til at søge foretræde for udvalget, efter at han i slutningen af august selv var på rundtur med vandløbslauget.
"I udvalget har vi jo hørt om Værebro Å før, men når man så selv har været derude, så virker det selvfølgleig stærkere. Derfor var det rigtig godt, at vandløbslauget kom ind og lavede en god fremlæggelse," siger René Christensen, som håber at Egedal Kommune nu vil tage affære.
"Jeg vil håbe, at Egedal kommune som vandløbsmyndighed går tilbage til forsyningsanlæggende og siger, at man ikke er tilfreds med forholdene Det kan ikke være rigtigt at der flyder gamle kondomer rundt i vandet, fordi forsyningsanlæggene ikke kan holde dem inde ."

Groteske forhold

Også tidligere fødevareminister og medlem af både Udvalget for Fødevaer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøudvalget er kritisik overfor forholdene omkring Værero Å.
"Det er nogle groteske forhold. Det taler de billeder, vi så, tydeligt deres eget sprog omkring. Det er en uholdbar situation, som vi selvfølgelig følger op på," siger han.
Henrik Høegh forsøgte efter sit besøg ved Værebro Å i august at få miljøministeren til at sende sit såkaldte rejsehold til Værebro Å for at undersøge problemerne omkring oversvømmelser og forurening.
Der er dog intet, der tyder på, at rejseholdet endnu har været ude og kigge nærmere på forholdene.
Den tidligere minister er ikke meget for at blive konkret i forhold til, hvad løsningsforslagene omkring problematikkerne ved Værebro Å kan være. Han afslører dog, at han har "en intens snak med ministeren" og at han"presser på" for at der sker noget.

Håb hos de lokale

At sagen omkring spildevand og oversvømmelser i Værebro nu er landet på Miljøministerens bord, vækker håb hos det lokale ålaug.
"Det viser, at vores møde i onsdags med Folketingets Fødevare- og Miljøudvalg ikke har været forgæves. Jeg håber, at miljøminister Ida Auken vil bruge sin indflydelse og magt til at få Egedal Kommune til at forstå, at der skal handles her og nu, fordi situationen med oversvømmelser og forurening af landbrugsjorden, som koster landbruget store økonomiske tab og tragiske menneskeskæbner, må og skal have en ende", siger Søren Vestergaard, næstformand i Værebro Ålaug
Det var særligt problemer omkring spildevand, oversvømmelser og vedligeholdelsen af Værebro Å, som Værebro Ålaug onsdag fremlagde for Udvalget for Fødevaer, Landbrug og Fiskeri.
Samt ikke mindst det som ålauget ser som en stor del af løsningen på probelmerne - en udvidelse af Værebro Å til et dobbeltprofileret vandløb. Som noget forenklet forklaret betyder, at vandløbet bliver bredere "for oven" og dermed kan klare mere vand.

Publiceret 05 October 2012 11:45