Kommunens vejbelysning står over for udskiftning inden for de nærmeste år. Albertslund har opsagt aftalen med DONG og vil nu selv stå for belysningen. Fremtidens lys skal udvikles nu.

Kommunens vejbelysning står over for udskiftning inden for de nærmeste år. Albertslund har opsagt aftalen med DONG og vil nu selv stå for belysningen. Fremtidens lys skal udvikles nu.

Albertslund vil udvikle fremtidens belysning

Vejbelysningen i Albertslund står for at skulle udskiftes. Fra et nyindrettet testcenter i Hersted Industripark skal nye typer belysning udvikles. Ved at være i front på området kan man gavne miljøet og afsætte viden og konkrete projekter til hele Danmark

Fremtidens belysning skal skabes i Albertslund. Det er målet med et nyt testcenter, der skal etableres i Hersted Industripark.
Politikerne har netop sagt ja til at sætte gang i projektet. Det skal endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen.
Den konkrete årsag til, at Albertslund vil gå ind og påvirke udviklingen inden for belysning, er at vejbelysningen i kommunen står for udskiftning.
"Hidtil har DONG stået for etablering og vedligeholdelse af vejbelysningen. Men vi har netop opsagt kontrakten med DONG, og dermed står vi selv med opgaven at udskifte ca. 1400 standere. Det giver os mulighed for at udvikle nye belysningstyper", siger borgmester Steen Christiansen.

Indretter test-laboratorium

Albertslund Kommune har allerede været repræsenteret i EU regi i arbejdsgrupper, der skal se på fremtidens belysning, og nu går man så helt konkret ind i et projekt i samarbejde med bl.a. Danmarks Tekniske Universitet og Risø om etablering af Danish Outdoor Lightning Lab (DOLL) - et testcenter for belysning. Energistyrelsen har bevilget 15 mio. kr. til forskningsprojektet og etableringen af centret, som skal styres af Gate 21 (der ligger i Albertslund).
"Tanken er, at der i Hersted Industripark skal indrettes et testcenter i skala en-til-en", fortæller Steen Christiansen. "Her bliver der mulighed for at udvikle og afprøve nye typer lyskilder, som efterfølgende vil slå igennem i vejbelysningen i Albertslund. Senere kan de nye løsninger afsættes. Inden for de næste ti år står det samlede Danmark over for at skulle udskifte sin vejbelysning. Kan vi være frontløbere her, giver det samtidig store muligheder for, at vi kan afsætte vores erfaring og projekter til andre kommuner".
Det forventes samtidig, at Albertslund kan udvikle så spændende et forskningsmiljø, at det kan tiltrække udviklere og producenter på belysningsområdet. Noget som kan være med til at sikre arbejdspladser og investeringer i kommunen.

Fremtidens lys

"Fremtidens belysning er først og fremmest båret af grønne teknologier. LED-lys holder f.eks. meget længere tid end normale glødepærer, og energiforbruget er lavere. Samtidig er der fantastiske muligheder i at udvikle intelligent vejbelysning", siger Steen Christiansen og nævner eksempler: "Man kan forestille sig digitalt styret vejbelysning, der regulerer belysningsstyrken efter forholdene og selv giver besked om, hvornår den skal udskiftes".
"Albertslunds engagement i udvikling af fremtidens lys går i øvrigt rigtig godt i spænd med vores mangeårige forankring på miljøområdet. Ligesom det også var en af opgaverne, da vi udviklede miljøområdet med kildesortering, grønt regnskab og vandspareordninger, er det naturligvis vigtigt, at vi også i udviklingen af belysningen får borgerne med. Helt konkret gælder det, at vi skal have en god dialog med boligområder og grundejerforeninger om belysningen i deres områder. Vi skal finde løsninger, der er effektive, prisbillige og energivenlige", fastslår borgmester Steen Christiansen.

Flere spor

Der er flere andre spor i kommunens engagement i lysudvikling. Et andet er muligheder for forskning i den helbredende virkning, rigtige lyskilder kan have på os mennesker. Det skal udnyttes i forbindelse med byggeriet af det nye plejecenter i Albertslund. Her er Albertslund Kommune i dialog med bl.a. Glostrup Sygehus' øjenafdeling og har en ansøgning ude.
Et tredje spor er udviklingen af en ny, energirigtig A-lampe - i samarbejde med lampefirmaet Louis Poulsen. Det bliver en del af det nye laboratorium (DOLL) og bliver en videreudvikling af A-lampeprojektet, som Albertslund Kommune vandt elforskprisen for i 2009. Der bliver således tale om en A-lampe version 2, som et led i moderniseringen af byen.
brie

Publiceret 27 October 2012 08:00