Efter ministerbesøg:

Naturstyrelsen skal ind i Værebro Å-sag

Værebro Ålaug besøgte tirsdag miljøminister Ida Auken, og Naturstyrelsen skal nu ind i sagen om Værebro Å

Af
Af Mette B. Sørensen

Tirsdag eftermiddag var repræsentanter for Værebro Ålaug inviteret ind i magtens gemakker hos miljøminister Ida Auken på Christiansborg for at informere om det, lauget opfatter som store miljømæssige problemer i og omkring Værebro Å for naturen, drikkevandet, landbrugsjorden og haveejerne nær åen.
Formålet med mødet var ifølge ålauget først og fremmest sammen med ministeren at finde frem til nogle brugbare løsninger, som kan sikre områdets drikkevand og natur efter år med spildevandsoverløb og forurening fra bl.a. Sørup Losseplads.
De konkrete løsninger kunne Ålauget dog kigge langt efter - kun en enkelt varm ballon blev sendt i luften.
Ministeren har på baggrund af mødet bedt Naturstyrelsen om at gå ind i sagen.
“Jeg har bedt Naturstyrelsen om at indlede en dialog med Egedal Kommune for også at få deres vurdering af sagen,” siger Ida Auken til Lokalavisen.
Hun vil ikke selv vurdere, om der er et problem med miljøet i Værebro ådal.
“Det er kommunen, som skal vurdere, om der er et problem. Det er også kommunen, som har ansvaret for eventuelt at få det løst. Men det er selvfølgelig bekymrende at se billeder af spildevandsslam, der ligger på marker – billeder jeg så i det materiale, som Værebro Ålaug viste mig på mødet,” siger Ida Auken.
Har Egedal Kommune et ansvar i forhold til miljøproblematikkerne vedrørende Værebro Ådal?
“Som sagt tidligere er det kommunen, der vurderer, om der er et problem og også dem, der har ansvaret for eventuelt at få det løst.”

Lunkent besøg

Umiddelbart efter mødet var repræsentanterne fra Værebro Ålaug en kende skuffet over ministerens manglende konkrete løsningsforslag.
“Vi blev lidt skuffede, vi syntes ikke rigtigt, at hun tog os alvorligt,” siger formand for ålauget Keld Stenlien Hansen som sammen med landmand Søren Vestergård var laugets repræsentanter på borgen.
“Det er drikkevandsproblematikken, hun profilerer sig på, og så har hun ingenting at sige, det er dybt foruroligende,” supplerer søren Vestergård.
Besøget kom i kølvandet på et møde ålauget i starten af oktober havde med udvalget for Fødevare- landbrug og Fiskeri samt Miljøudvalget om netop problematikkerne vedrørende forurening af Værebro Ådal.
Ved det møde blev de to udvalg enige om at bringe miljøproblematikkerne i ådalen op hos miljøministeren, der dog i skrivende stund efter den normale fire ugers frist onsdag udløb endnu ikke har svaret på udvalgenes henvendelse.
“Der er et enigt miljøudvalg som bakker op om det her, så er det da tankevækkende, at hun ikke vil gå mere ind i det,” siger Søren Vestergård.
Alligevel mener de to mænd ikke, at mødet med ministeren har været forgæves på grund af, at sagen nu “har fået foden indenfor” hos Naturstyrelsen.
“Næste skridt er at tage imod Naturstyrelsens fremstrakte arm,” siger Søren Vestergård.

Publiceret 01 November 2012 06:00