I Skibby Gadekær har dunhammere overtaget størstedelen af gadekæret. Foto: Kristina Schønnemann

I Skibby Gadekær har dunhammere overtaget størstedelen af gadekæret. Foto: Kristina Schønnemann

Kommune vil forskønne grimme gadekær

Skibby Gadekær er fyldt med siv og guldfisk. Derfor bliver det og gadekæret i Onsved de første gadekær, der skal renses i en ny kommunal plan

Af
Kristina Schønnemann

Grønne gadekær behøver ikke være kønne gadekær – i hvert fald ikke hvis det grønne islæt består af andemad og siv. Og det er tilfældet for cirka halvdelen af Frederikssund kommunens 27 gadekær, har kommunens biologer måtte konstatere.
Men det hængeparti skal der nu gøres noget ved. Derfor vil kommunens Vej og Park-afdeling oprense gadekærene, der længe har været et hængeparti.
Første gadekær bliver dem i Skibby og Onsved. Her går oprensningen i gang allerede først i januar, fortæller Karsten Haslund, der er leder af Vej, Trafik og Affald i Frederikssund Kommune.
”Der er en generel tilgroning i kommunens mange gadekær. Hvert gadekær har sit liv og måde at vokse på, og det liv, der er i gadekærene, kan ikke overleve længere,” siger Karsten Haslund.
I Skibby Gadekær er der et tilstødende problem: kæret vrimler med guldfisk.

Guldfiskeland

”Vi skal have taget livet af de her mange guldfisk. De hører jo slet ikke til her,” siger han og gætter på, at de er sat ud i gadekæret, når ejerne blev trætte af fiskene.
Problemerne ved de mange guldfisk er flere: ”Fiskene spiser planktonet, og fordi der er flere fisk, end der er føde, så forsvinder den naturlige balance,” siger Karsten Haslund.
På samme måde ændres mængden af næringsstoffer i vandet, når borgere fodrer ænder og fiskene med brød – og det er heller ikke gavnligt for dammens samlede balance.
De kommunale biologer regner med, at guldfiskene forsvinder, når de renser mudderet op fra bundet af kæret. Guldfiskene ligger nemlig i dvale dér på denne tid af året.
Fremadrettet vil Vej og Park sætte skilte op, så borgerne i Skibby bliver opmærksomme på, at der hverken må sættes fisk ud i vandet eller fodre ænderne.

Smukt og rekreativt

Oprensningen af de to gadekær i Skibby og Onsved skal både give en sundere natur, ligesom den skal komme beboere til glæde med pænere omgivelser. Karsten Haslund fortæller, at de har en målsætning at oprense et par gadekær i løbet af vinteren de næste mange år.
”Vi prøver at genskabe områderne og inddrage borgerne ved at kontakte grundejerforeningerne og høre, om de vil arbejde på at åbne gadekærene op og hjælpe til at se, at det ser pænt ud.”
Derfor hører Frederikssund Kommune allerede gerne nu fra grundejerforeninger nær de mange tilgroede gadekær, der har lyst til at åbne områderne op og etablere legepladser eller lignende.
”Det handler om at bruge områderne så rekreativt som muligt, og få det til at blive nogle spændende områder,” siger han.

Fakta
Biologer har undersøgt tilstanden af de 27 gadekær i kommunen. Af dem tænger 15 gadekær til at blive renset.
Frederikssund Kommune regner med at rense et-to gadekær pr. år.
Pengene til oprensningen af kommunens gadekær kommer fra de besparelser, kommunen har fundet ved at udlicitere grønne vedligeholdelsesopgaver til HedeDanmark, oplyser Karsten Haslund.

Publiceret 01 January 2013 19:54